Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2017

Zapraszamy na szkolenie wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr:

* 2/2016 oraz 8/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej;

* 4/2017 – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych;

* 5/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (dotyczący przedsięwzięcia: Edukacja na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym);

* 6/2017 - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym (dotyczący przedsięwzięcia:Projekty sieciujące ofertę LGD).

Szkolenie dotyczyć będzie „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie  w dniu 14.12.2017r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!!

Program szkolenia (pobierz plik)