Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

Zapraszamy wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr:

1) 9/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 2.1.2 Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB);

2) 10/2017 -  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej);

3) 11/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (przedsięwzięcie 2.1.1Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej);

4) 15/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie 1.2.2 Inicjatywa lokalna w społecznościach);

5) 16/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego).

Szkolenie dotyczyć będzie „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie w dniu 01.02.2018r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 26.01.2018 r. na adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl lub telefonicznie: 797 091 197.

 Program szkolenia (pobierz plik)