„Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2018

W dniach od 21.02.2018 r do 23.02.2018 r. w Milejczycach odbyły się „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy”. Wzięło w nich udział 15 osób – uczestników projektu pod nazwą „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

 

Warsztaty miały na celu wykształcenie u uczestników umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i adekwatnego reagowania na nie. Uczestnicy poznali jak prawidłowo zachowywać się w sytuacjach zaistnienia przemocy domowej. W ramach warsztatów był kładziony nacisk na rozwój empatii wśród uczestników. Dodatkowo uczestnicy mieli możliwość poznania zagadnień związanych z agresją i przemocą – przede wszystkim czym się one charakteryzują, jakie są ich objawy oraz co uwarunkowuje ich powstawanie.

Uczestnikom dziękujemy za 100 % frekwencję.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie