Wyniki naboru 5/2018 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2018

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.),  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 5/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.3. Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”:

- Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, ( pobierz plik )

- Lista operacji wybranych, ( pobierz plik )

- Protokół z posiedzenia Rady. ( pobierz plik )

 

 W w/w naborze nie było operacji niewybranych.

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 3.6 do części II.B. do Procedury, zamieszczony poniżej:

- Wzór protestu. ( pobierz plik )