REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2018

Trening kompetencji społecznych dla Rodzin realizowany w ramach projektu: „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

 

„Trening kompetencji społecznych dla Rodzin” został zrealizowany w 3 modułach, składających się z 4 spotkań, gdzie każde trwało po 7 godzin zegarowych. Moduły te były realizowane w następujących terminach:

- moduł I – 12.03.2018 r. – 17.03.2018 r.

- moduł II – 20.03.2018 r. – 29.03.2018 r.

- moduł III – 14.04.2018 r. – 28.04.2018 r.

Łącznie zrealizowano 84 godziny zegarowe treningu. Brało w nim udział 15 osób – uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn. Był on prowadzony w salach udostępnionych przez Lidera projektu.

Celem niniejszego treningu było wykreowanie wśród 15 uczestników/-czek projektu świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, pogłębienie świadomości dotyczącej procesu wychowania oraz wskazanie jak skutecznie pomagać dziecku w budowaniu pozytywnej samooceny, doświadczania poczucia własnej wartości, nabywaniu ważnych życiowo kompetencji społecznych. Uczestnicy/-czki  projektu po zrealizowaniu treningu potrafią pełnić prawidłowe role rodzinne, wyznaczać cele życiowe sobie i dzieciom oraz radzić sobie z trudnymi emocjami.

 

Projekt „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie