Kształtowanie postaw proekologicznych w gminie Repki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Repkowskiej zakończyło realizacje operacji pt. „Kształtowanie postaw proekologicznych w gminie Repki” , mającej na celu podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w gminie Repki w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 

W ramach operacji zrealizowano wiele działań o charakterze ekologicznym. :

 1. Przeprowadzono  60 godzin warsztatów ekologicznych, w których uczestniczyli uczniowie  szkół z Gminy Repki. Warsztaty dotyczyły tematów :  „Ocieplenie klimatu, przyczyny i skutki ocieplenia”, „Energia odnawialna –energią przyszłości”, „Niska emisja-smog”. Podczas warsztatów przeprowadzano eksperymenty naukowe z wykorzystaniem modeli wiatraków, turbin wodnych, paneli fotowoltanicznych, co pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć  omawiane tematy. Warsztaty przybliżyły młodzieży problemy ekologiczne związane z rozwojem współczesnej cywilizacji.
 2. W kwietniu uczniowie z każdej szkoły uczestniczyli w wyjazdowych warsztatach w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Siennicy. Warsztaty w laboratorium poszerzyły horyzonty patrzenia na odnawialne źródła energii. Uczestnicy warsztatów mogli na własne oczy zobaczyć naturalnych rozmiarów ogniwo fotowoltaniczne, pompę ciepła, kolektor słoneczny, piec na biomasę oraz poznać ich działanie.
 3. W celu zainteresowania dzieci i młodzieży problemem ekologii oraz kształtowania emocjonalnego stosunku do ochrony przyrody w  maju i w  czerwcu odbyły się : Festiwal Piosenki Ekologicznej „Eko-piosenka”; Przegląd Małych Form Teatralnych „Eko-teatr” oraz Konkurs Plastyczny „Eko-widoczek”.
 4. W czerwcu uczniowie Zespołu Szkół w Repkach i Zespołu Szkół w Skrzeszewie uczestniczyli wycieczkach rowerowych do Wasilewa Szlacheckiego -przełom doliny Bugu. Jest to szczególnie wartościowy przyrodniczo obszar, leżący w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym, który charakteryzuje się unikatową na skalę europejską fauną i florą. Zwiedzili ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną pn.. „Mali i duzi ornitolodzy” . Ścieżka  z lokalizowana jest  w Wasilewie Szlacheckim tuż nad samym Bugiem. Następna wycieczka rowerowa prowadziła do rezerwatu „Śnieżyczka” i do miejscowości Nieciecz, gdzie usytuowany jest wiatrak wytwarzający energię odnawialną.
 5. 25 czerwca odbył się „Piknik ekologiczny”. Piknik był połączeniem fantastycznej zabawy i sporej dawki wiedzy na temat. odnawialnych źródeł energii. Podczas pikniku wystąpili laureaci  wymienionych  konkursów. Stanowiska naukowo-eksperymentalne wyposażone w liczne rekwizyty, modele poszerzyły grono osób zainteresowanych wykorzystaniem energii odnawialnej. Imprezę plenerową  uświetniły oraz wpłynęły na jej frekwencje występy popularnych zespołów muzycznych.
 6. Na  zielonym placu  w pobliżu placu zabaw urządzono ścieżkę ekologiczno-edukacyjną zawierająca dwie tablice edukacyjne, ławostół z bali, drewniany kosz  do segregacji odpadów oraz solarną lampę. Tablice zawierają informacje o odnawialnych źródłach energii. Ścieżka jest ogólnodostępna, można korzystać z wybudowanej infrastruktury bez żadnych ograniczeń.
 7. Zorganizowano wyjazd edukacyjny do elektrowni wiatrowej  połączony ze spływem kajakowym. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 70 osób.

   

   

   

   

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie