Operacja pn. „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2018

Miasto Siemiatycze dzięki podpisanej w dniu 26 stycznia 2018 r. umowie na dofinasowanie do realizacji projektu pn.: „Zagospodarowanie północnego nabrzeża Zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”, wybudowało wiatę rekreacyjną konstrukcji drewnianej krytą trzciną, drogę dojazdową, wraz z parkingiem na 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, chodnik z obramowaniem z kostki kamiennej oraz umieszczeniem elementów małej architektury takich jak: ławki parkowe oraz koszy na odpady segregowane i zmieszane. Powierzchnia projektowanej zabudowy wyniosła 2 066m2, w tym powierzchnia:

- wiaty 54,65 m2,

- drogi i parkingów 1803,66 m2,

- chodników 183,11 m2

            Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 177 005,54 zł, w tym wkład ERFFOW 81 446,00 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie