Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00511-6935-UM1020751/18 z dnia 8 listopada 2018 r. w zakresie projektu grantowego pn. "Organizacja szkoleń mieszkańcom obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu", w tym z grup defaworyzowanych określonych w LSR.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2018

Pliki do pobrania