Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2019

Na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2018 roku umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Sokołów Podlaski wykonała 7 nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:

3 place zabaw i 4 siłownie zewnętrzne.

Place zabaw zlokalizowane są w miejscowościach: Grochów Szlachecki, Kostki i Ząbków-Kolonia, natomiast siłownie zewnętrzne powstały w miejscowościach Pogorzel, Nowa Wieś, Chmielew i Karlusin.

Operacja ma na celu poprawę jakości życia i atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Sokołów Podlaski poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski - placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Wartość realizowanej operacji: 179 446,63 zł, w tym ze środków EFRROW 113 782,10 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie