Wyniki naboru 1/2019 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2019

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.),  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2019 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1 Projekty sieciujące ofertę LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” :

- Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, (pobierz plik)

- Lista operacji wybranych, (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)

 W w/w naborze nie było operacji niewybranych.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.), podmiotowi  ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 3.6 do części I.B. do Procedury, zamieszczony poniżej:

- Wzór protestu. (pobierz plik)

                                                                                                                                                                                                                      Data publikacji: 07-03-2019