Zaproszenie Grantobiorców z naboru 1/2019/G i 2/2019/G wybranymi do realizacji zadań na szkolenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2020

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zaprasza wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów z naboru nr 1/2019/G oraz 2/2019/G, na szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020, projekt grantowy pt. "Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu" oraz pt. "Infrastruktura kulturalna na obszarze SLGD "Tygiel Doliny Bugu".  Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie w dniu 20.02.2020 r. o godz. 10.00 w biurze LGD (ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn).