Przewodnik promocyjno-informacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2020

Szanowni Państwo! 

       W ramach projektu „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” planuje wydać przewodnik dla turystów.

       Celem wydania przewodnika będzie promocja obszaru trzech LGD realizujących projekt „Rzeki atrakcyjne turystycznie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       LGD w 2018 roku wydało folder promocyjno – informacyjny, który obecnie chcemy rozszerzyć o nowopowstałe obiekty turystyczne, gastronomiczne itp. W przypadku gdy Państwa dane zamieszczone w folderze nie są aktualne bardzo proszę o przesłanie aktualnych danych.

Folder dostępny jest pod linkiem:
http://www.tygieldolinybugu.pl/download/LGD%20Tygiel%20-%20Przewodnik%20Internet.pdf

       Zapraszamy do przesłania informacji nt. lokalnych zasobów oraz firm świadczących usługi dla turystów, które działają na terenie gmin należących do LGD, a które nie zostały ujęte w pierwszym wydaniu przewodnika. Załączamy formularz do wypełnienia. Bardzo prosimy o wpisanie informacji – jeśli dotyczy - w odpowiednim miejscu tabeli oraz o nieprzekształcanie jej poprzez dodawanie bądź usuwanie komórek.

        Wypełniony oraz podpisany formularz prosimy przesłać wraz ze zdjęciami jako załącznikami o rozszerzeniu-jpg. Obrazy muszą być wysokiej rozdzielczości - co najmniej 300 DPI drogą elektroniczną na adres kierownik@tygieldolinybugu.pl do dnia 31 marca 2020r. Pozyskane dane zostaną zamieszczone w przewodniku nieodpłatnie.

 

Pliki do pobrania