Wyjazd studyjny w dniach 5-7 maja 2015r na Pojezierze Suwalskie oraz 13-15 maja 2015r. na Dolny Śląsk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym w dniach 5-7 maja 2015r na Pojezierze Suwalskie oraz 13-15 maja 2015r. na Dolny Śląsk. Wyjazd jest realizowany w ramach projektu "Między Wschodem a Zachodem" finansowanego ze środków Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Celem wyjazdu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez wymianę doświadczeń i podniesienie kompetencji w zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury turystycznej. Do udziału w wyjeździe studyjnym zapraszamy: doradców rolniczych, przedstawicieli LGD, stowarzyszeń, nauczycieli rolniczych szkół średnich oraz przedsiębiorców z obszarów wiejskich, przedstawicieli Zagród Edukacyjnych. 
Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty noclegu, wyżywienia, transportu oraz dydaktyki. Osobom przyjeżdżające przed dzień wyjazdu studyjnego organizator zapewnia nocleg oraz śniadanie w I dniu wyjazdu studyjnego.
Szczegółowe informacje o wyjeździe studyjnym kartę zgłoszenia oraz program znajdą Państwo na stronie
http://cdr.gov.pl/szkolenia-mainmenu-82/1640-bezplatny-wyjazd-studyjny-na-pojezierze-suwalskie-przedsiebiorczosc-na-obszarach-wiejskich

Osoby do kontaktu w sprawach rekrutacji
Justyna Zdunek    j.zdunek@cdr.gov.pl        tel. 22-729-66-34 wew. 107