Cykl szkoleń pod tytułem „Innowacyjny gospodarz”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA przystępuje do realizacji cyklu szkoleń pod tytułem „Innowacyjny gospodarz”.  Szkolenie skierowane są do rolników, doradców rolniczych, członków Lokalnych Grup Działania, nauczycieli, studentów i uczniów szkół rolniczych oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W pierwszym dniu szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne. W drugim dniu odbędą się zajęcia warsztatowe w gospodarstwie.
Liczba uczestników jednego szkolenia wynosi maksymalnie 35 osób.

UWAGA!!! Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu cyklu "Innowacyjny gospodarz"
Szkolenia są bezpłatne.
Organizator pokrywa koszty noclegów, wyżywienia oraz dydaktyki.
Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.