Mikrodotacje - województwo mazowieckie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami - Stowarzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych wybrana została na Operatora mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw.

W ramach tych działań - nazwanych "FIO Mazowsze Lokalnie", realizowanych w okresie od czerwca 2014r. do grudnia 2016r., planujemy przyznać ok 600 mikrodotacji na lokalne inicjatywy w wysokości do 5 tysięcy złotych każda.Wysokość budżetu na granty wynosi ponad 2,1 mln zł.
Kolejna edycja Programu FIO - Mazowsze Lokalnie startuje już za 3 tygodnie.Planuje się rozdysponować ok 800 tys. zł na realizację ok. 200 mikroprojektów wspierających młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej o programie znajdą Państwo na stronie Projektu: www.mazowszeloklanie.pl .