Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż w tym roku ogłosi nabory w ramach działań:

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • „MAŁE PROJEKTY” - limit dostępnych środków 300 000,00 zł (konkurs nr TDB/413/XIV/13). Dla konkursu Małe projekty wprowadza się następujący zakres tematyczny operacji.

Wirtualna panorama obszaru LGD.

Pomysł wirtualnej panoramy LGD ma na celu stworzenie możliwości przeglądania atrakcji znajdujących się na terenie  LGD za pomocą Internetu. W ramach konkursu powinny zostać zgłaszane projekty dotyczące wykonania w wersji elektronicznej, umożliwiającej publikację w Internecie, prezentacji najciekawszych miejsc z obszaru LGD.

  • „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” – limit dostępnych środków 3 800 000,00 zł ( konkurs nr TDB/413/XV/13). Dla konkursu Odnowa i rozwój wsi wprowadza się następujący zakres tematyczny operacji.

Rewitalizacja centrów miejscowości w latach 2012- 2014.

Wszystkie inwestycje muszą dotyczyć centrum miejscowości, które powinno zostać zdefiniowane na etapie przygotowania całej koncepcji rewitalizacji poszczególnych wsi i miast. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić koncepcje w postaci krótkiego streszczenia w ramach opisu zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji dla obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.


Termin składania wniosków na powyższe działania:

od 08.04.2013r. do 22.04.2013r. działanie „Małe projekty” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”.  • „MAŁE PROJEKTY” - limit dostępnych środków 50 000,00 zł ( konkurs nr TDB/413/XVI/13).


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – limit dostępnych środków 100 000,00 zł ( konkurs nr TDB/413/XVII/13).

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – limit dostępnych środków 300 000,00 zł ( konkurs nr TDB/413/XVIII/13).

Dla konkursu Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej, oraz nr Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw, wprowadza się następujący zakres tematyczny operacji.

Rozwój turystyki oraz innych zrównoważonych form działalności pozarolniczej w latach 2010-2014 w szczególności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach składanych zadań inwestycja musi dotyczyć odnawialnych źródeł energii lub zawierać element dotyczący zakupu/wykonania urządzenia lub instalacji związanej z odnawialnymi źródłami energii.

Termin składania wniosków na powyższe działania:

     od 15.04.2013r. do 30.04.2013r. działanie „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.