Wniosek Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2011

Zarząd SLGD "Tygiel Doliny Bugu" proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do biura LGD wpłynął wniosek Zarządu Stowarzyszenia z propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady.
1). Propozycja zmian w Regulaminie Rady dotyczy udostępniania dokumentacji z posiedzeń Rady, §30ust.4, który brzmi:

Protokoły i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechowywana w Biurze LGD. Dokumentacja ma charakter, zmienia się na "jawny" na "niejawny" dodaje się: i udostępniana jest w Biurze LGD do momentu złożenia wniosków w Samorządzie Województwa lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Skreśla się również: "do wglądu wszystkim zainteresowanym" i zastępuje się go: "Beneficjenci którzy złożyli wniosek w danym naborze lub osoby upoważnione przez beneficjenta na piśmie mają wgląd do dokumentacji w formie protokołu z posiedzenia Rady, protokołu komisji skrutacyjnej oraz zestawienia punktacji poszczególnych Członków Rady oceniający wnioski ma prawo do ochrony danych osobowych, ze względu na dobro publiczne oraz dobro osoby, której dane dotyczą.

Pliki do pobrania