Wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w sprawie projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarząd SLGD – „Tygiel Doliny Bugu” proponuje projekt zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do biura LGD wpłynął wniosek Członków Rady z propozycjami zmian w karcie oceny operacji dotyczącej działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.
1)   Propozycja zmian do karty oceny operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: zmiana kryterium wielkości wsparcia o jakie zwraca się wnioskodawca ze wskaźnika „powyżej 300 tys.” na „300 tys”. Zmiana dotyczy usunięcia słowa „ powyżej”, jest spowodowana tym, że beneficjent działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw może maksymalnie ubiegać się o dofinansowanie 300.000,00zł.   


   Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w LSR:  
1) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj. kwoty 100 000,00 zł w działaniu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z roku 2010 na rok 2011.      
2) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj. kwoty 483 971,15 zł w działaniu Odnowa i rozwój wsi z roku 2010 na rok 2011.         
3) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj kwoty 797,85 zł z roku 2009 oraz kwoty 110 949,04 zł z 2010r. na rok 2011r. w działaniu Małe projekty.     
4) Propozycja zmian dotyczy przesunięcia oszczędności tj. kwoty 148 910,25 zł z roku 2009r. na rok 2011r. w działaniu Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, Nabywanie umiejętności i aktywizacja.      

 
   Dodatkowo Zarząd proponuje następujące zmiany w Regulaminie Rady:
1) Zmiana §26 pkt. 1 tj. Beneficjent może złożyć osobiście odwołanie w terminie 5 dni od otrzymania informacji o decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania. Na §26 pkt. 1 tj. Beneficjent składa odwołanie  osobiście w godzinach pracy biura LGD,  w terminie 5  dni roboczych dla biura LGD licząc od dnia otrzymania informacji o decyzji Rady Lokalnej Grupy Działania, wysłanej pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w wolny dzień od pracy biura LGD, to za ostatni dzień terminu uznaje się  następny dzień roboczy biura LGD. 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       1) Agnieszka Wojtkowska
                                                                                                                                                       2) Teresa Olszewska
                                                                                                                                                       3) Mirosław Angielczyk


Uwagi do projektu zmian mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie.