2009/2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 stycznia 2011r. o godz. 14:00 w Gospodarstwie Agroturystycznym "Ziołowy Zakątek" u Pana Mirosława Angielczyka w Korycinach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2010r.
6. Sprawozdanie Zarządu.
7. Sprawozdanie Rady za 2010r.
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej za 2010r.
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010r.
11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r.
12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych będących osobą prawną do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
13. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
14. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju "Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości sumy do której Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
16. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości sumy do której Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" może zaciągnąć zobowiązanie finansowe na finansowanie zaliczki przeznaczonej na działanie "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" w 2011r.
17. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Podlaskiej Sieci Leader.
18. Sprawy rożne.
19. Zamknięcie zebrania.


Na spotkaniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej.


27 sierpnia 2010r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności.
5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały zmian w statucie (załącznik nr 1 - uchwała nr W/IV/28/10).
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 2 - uchwała nr W/IV/29/10).
7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 3 - uchwała nr W/IV/30/10).
8. Sprawy rożne.
9. Zamknięcie zebrania.

W związku z bardzo ważnymi sprawami omawianymi na spotkaniu, proszę o niezawodne przybycie.
Na spotkaniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej.


2 marca 2010r. o godz. 10.00 w Drohiczynie, w sali konferencyjnej  Zespołu  Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. odbyło się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wystąpienie na temat pierwszej pomocy medycznej Mariusza Twarowskiego z Firmy Rad Medic.
5. Wystąpienie przedstawicieli Podlaskiej Stacji Przyrodniczej ,,NAREW'' - Przydomowe oczyszczalnie ścieków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na oczyszczalnie gruntowo – roślinne – zasady budowy i eksploatacji – Dariusz Ochrymiuk PSP „NAREW”, Michał Hawryłyszyn Ekoprom
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009r.
7. Sprawozdanie Zarządu.
8. Sprawozdanie Rady za 2009r.
9. Dyskusja oraz podjecie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. (załącznik nr 1 -uchwała nr W/III/19/10).
10. Dyskusja oraz podjecie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r. (załącznik nr 2 -uchwała nr W/III/20/10).
11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych będących osobą prawną do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”(załącznik nr 3 - uchwała nr W/III/21/10).
12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w  Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (załącznik nr 4 -uchwała nr W/III/22/10).
13. Dyskusja oraz podjecie uchwały  w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (załącznik nr 5 -uchwała nr W/III/23/10).
14. Dyskusja oraz podjecie uchwały  w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej od gmin będących członkiem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”. (załącznik nr 6 -uchwała nr W/III/24/10).
15. Sprawy rożne.
16. Zamknięcie zebrania.


Na spotkaniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej.


15 września 2009r. o godz. 10.00  w Drohiczynie w Restauracji Zamkowa, ul. Kraszewskiego 16, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu".

Program zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Stowarzyszenia.
5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych będących osobą prawną do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”(załącznik nr 1 - uchwała nr W/II/10/09).
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (załącznik nr 2 -uchwała nr W/II/11/09).
7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (załącznik nr 3 -uchwała nr W/II/12/09).
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości, sposobu i terminu opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych (załącznik nr 4 -uchwała nr W/II/13/09).
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości sumy do której Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”  może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania. (załącznik nr 5 -uchwała nr W/II/14/09).
10. Dyskusja oraz podjecie uchwały  w sprawie zmian w  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (załącznik nr 6 -uchwała nr W/II/15/09).
11. Dyskusja oraz podjecie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (załącznik nr 7 uchwała nr W/II/16/09).
12. Sprawy rożne.
13. Zamknięcie zebrania.

W związku z bardzo ważnymi sprawami omawianymi na spotkaniu, proszę o niezawodne przybycie.
Na spotkaniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej 20zł/rok.