2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 września 2011r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
5. Sprawozdanie Zarządu z bieżącej działalności.
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wyborów uzupełniających do rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania".
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
10. Dyskusja w sprawie złożonych deklaracji członkowskich.
11. Sprawy rożne.
12. Zamknięcie zebrania.

Na zebraniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej.