2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 października 2012r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ceranów 140 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:

1.    Otwarcie zebrania.
2.    Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
3.    Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5.    Rozpatrzenie deklaracji członkowskiej.
6.    Sprawozdanie Zarządu, Rady.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu komisji rewizyjnej Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa
       Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 1 - uchwała nr W/XI/64/12).
8.    Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 2 - uchwała nr W/XI/65/12).
9.    Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru i uchwalenia funkcji członków Zarządu Stowarzyszenia "Lokalna Grupa
       Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 3 - uchwała nr W/XI/66/12).
10.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania -
      Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 4 - uchwała nr W/XI/67/12).
11.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru i uchwalenia funkcji członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Lokalna
       Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 5 - uchwała nr W/XI/68/12).
12.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny
       Bugu" (załącznik nr 6 - uchwała nr W/XI/69/12).
13.  Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady oraz zatwierdzenia funkcji przewodniczącego,
       wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 7 -
       uchwała nr W/XI/70/12).
14.   Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa
        Działania - Tygiel Doliny Bugu" (załącznik nr 7 - uchwała nr W/XI/71/12).
15.   Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania -
        Tygiel Doliny Bugu"(załącznik nr 8 - uchwała nr W/XI/72/12).
16.   Sprawy różne.
17.    Zamknięcie zebrania.

Na zebraniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej.


 12 marca 2012r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:

1. Otwarcie zebrania .
2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Prezentacja podmiotów ubiegających się o członkostwo w stowarzyszeniu.
6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wyborów uzupełniających
 do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie zebrania.


12 marca 2012r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

Program zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
4. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2011r.
6. Sprawozdanie Zarządu za 2011r.
7. Sprawozdanie Rady za 2011r.
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Rady oraz Komisji Rewizyjnej za 2011r.
11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszania "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
12. Dyskusja oraz podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011r.
13. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.
14. Dyskusja oraz podjecie uchwały w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych będących osoba prawną do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości sumy do której Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" może zaciągnąć zobowiązanie finansowe.
16. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu i terminu opłacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
17. Prawy różne.
18. Zamkniecie zebrania.

Na zebraniu będzie możliwość uiszczenia składki członkowskiej.