2013

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 sierpnia 2013r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".

 


 

12 lutego 2013r. w miejscowości Gródek Dwór, gm. Jabłonna Lacka odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu".

Najważniejszym punktem zebrania było podjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, w zakresie dodatkowych zadań. W ramach tego Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" otrzymało 10 miejsce na liście krajowej, a 1 miejsce w województwie podlaskim. Przyznano nam 5 000 000,00zł na realizację lokalnych strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań.

http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/Aktualnosci/walne1d.JPGhttp://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/Aktualnosci/walne2d.JPG http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/Aktualnosci/walne3d.JPGhttp://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/Aktualnosci/walne4d.JPG

 


 

12 lutego 2013r. o godz. 16.00 w Gródek Dwór 50, 08-304 Jabłonna Lacka odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu"

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
 3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Prezentacja podmiotów ubiegających się o członkostwo w stowarzyszeniu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2012r.
 7. Sprawozdanie Zarządu za 2012r.
 8. Sprawozdanie Rady za 2012r.
 9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej za 2012r.
 10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
 11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012r.
 12. Dyskusja oraz podjęcie uchwaływ sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.
 13. Dyskusja oraz podjęcie uchwały wsprawie przyjęcia członków zwyczajnych będących osobą prawną do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
 14. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości sumy do której Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” może zaciągnąć zobowiązania finansowe.
 15. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w zakresie dodatkowych zadań.
 16. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w zakresie dodatkowych działań.
 17. Dyskusja oraz podjęcie uchwaływ sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie zebrania.