Walne Zebranie Członków 28.12.2015r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapraszamy Członków SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się  28 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w Drohiczynie ul. Warszawska 51 (Zespół Szkół sala konferencyjna). Prosimy o niezawodne i punktualne przybycie.

 

 Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powołanie prezydium Walnego w składzie przewodniczący i sekretarz zebrania.
 3. Powołanie komisji skrutacyjnej i wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” na lata 2007-2013.
 6. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
 7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.
 8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” na lata 2014-2020.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania.