Dokumenty PROW - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

Zamieszczone dokumenty poniżej są ważne na dzień 16.10.2017r. Wszystkie formularze dotyczące podejmowania działalności gospodarczej są także udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

 

 

Wniosek o płatność - pdf (pobierz plik)

Wniosek o płatność - excel (pobierz plik)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (pobierz plik)

Informacja pomocnicza przy wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu (pobierz plik)

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - wykaz faktur (pobierz plik)

Załącznik nr 2 do umowy - wykaz działek ewidencyjnych (pobierz plik)