Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2017

Zamieszczone dokument poniżej obowiązująca od dnia 1 września 2017 r. Dokument dodatkowo zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 (pobierz plik) 

Tablica zgodna z załącznikiem z księgi wizualizacji (pobierz plik)