Dokumenty PROW - w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2017

Zamieszczone dokumenty poniżej są ważne na dzień 16.10.2017r. Wszystkie formularze dotyczące poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej są także udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html 

Wniosek o płatność - pdf (pobierz plik)

Wniosek o płatność - excel (pobierz plik)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pobierz plik)

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (pobierz plik)

Informacja pomocnicza przy wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu (pobierz plik)

Wzór umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)

Załącznik nr 3A do umowy o przyznaniu pomocy (pobierz plik)