Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "Magia lat 20-tych"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „Magia lat 20-tych”, która miała się odbyć w dniu 27.09.2020 r. w miejscowości Korczew nie odbędzie się.


 

21 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "Magia lat 20-tych"

KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w związku z aneksem do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego została zobowiązana do przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym usuwa się podział na kamienie milowe w Planie Działania tj. 2016-2018, 2019- 2021, 2022-2023  pozostawiając łączne wartości dla okresu 2016-2023 oraz koszty funkcjonowania w LSR podaje się w walucie euro. Po przeanalizowaniu stopnia osiągnięcia wskaźników na koniec lipca 2020 r. większość wskaźników została osiągnięta, część była niedoszacowana, były też wskaźniki, które należało usunąć. Koszty zaplanowane na bieżące funkcjonowanie biura były niedoszacowane, w związku z tym należy przesunąć część środków z działań animacyjnych. LGD planuje pozyskiwać dofinansowania z konkursów zewnętrznych na działania animacyjne dotychczas prowadzone na obszarze.  W związku z tym w całym dokumencie naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załączoną LSR.  

LGD  przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminie od 21.08.2020 r. do 04.09.2020 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny do Projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 20.08.2020 r., który należy przesłać na e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Projekt zmian w LSR – ( POBIERZ PLIK )

Projekt LSR – ( POBIERZ PLIK )

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny – ( POBIERZ PLIK )

20 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korczew

"Sztuka w opłotkach - festiwal kultury Platerów 2020"

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "4M"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „4M” (mąka, mięso, miód, mleko), która miała się odbyć w dniu 30.08.2020 r. w miejscowości Repki zostaje odwołana. Zapraszmy na imprezę w 2021 roku. 


12 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "4M"

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY BIURA

Podpisanie umowy na realizację międzynarodowego projektu współpracy „Kuchnia nas łączy”

Powiększ zdjęcie

5 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, podpisaliśmy umowę na realizację międzynarodowego projektu współpracy „Kuchnia nas łączy”. Naszymi partnerami są Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” z Węgrowa oraz VVG NEMUNAS z Litwy.

Realizację projektu zaplanowaliśmy na 2021-2022 r.

Zachęcamy przedstawicieli KGW, właścicieli obiektów gastronomicznych i noclegowych oraz pasjonatów kulinarnych do kontaktu z nami w celu uczestnictwa w projekcie.

Działania do realizacji w ramach operacji:
* trzy wizyty studyjne nt. dziedzictwa kulinarnego i tradycyjnych produktów lokalnych;
* warsztaty: przyzagrodowa produkcja serów, wyrób tradycyjnych wędlin, wypiek tradycyjnego chleba, zastosowanie ziół w lokalnej kuchni, przygotowanie dań wegetariańskich i wegańskich, tart oraz blinów, ołdaków, racuchów, naleśników na bazie lokalnych produktów podlaskich, przetwórstwo-metody i technologie z wykorzystaniem dawnych receptur z użyciem lokalnych produktów, przygotowanie potraw tradycyjnych,
* szkolenia: sprzedaż bezpośrednia żywności, promocja, dystrybucja, etykietowanie produktów, zasady rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych, nowatorskie rozwiązania w zakresie produktów lokalnych, certyfikacja produktów lokalnych, wymogi sanitarne produkcji, HACCP, wykorzystanie lokalnego potencjału kulinarnego do rozwoju zawodowego młodzieży
* konferencja,
* publikacja nt. kuchni historycznej pogranicza Polski i Litwy,
* gadżety promocyjne.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy na realizację międzynarodowego projektu współpracy „Kuchnia nas łączy”

Podsumowanie projektu „Nasza wieś - nasza historia”

Powiększ zdjęcie

W dniu 3 sierpnia w Wólce Nadbużnej przy wiacie wiejskiej, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nasza wieś - nasza historia”.

Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie tablicy informacyjnej o historii wsi Wólka Nadbużna w czasie II wojny światowej oraz odsłonięcie płyty informacyjnej przy grobach z czasów II wojny światowej.

W trakcie spotkania odbyła się także prelekcja o historii wsi Wólka Nadbużna ze szczególnym zwróceniem uwagi na okres II wojny światowej a także premiera filmu-wywiadu z najstarszymi mieszkańcami wsi.

Spotkanie zakończono poczęstunkiem połączonym z dyskusją i wspomnieniami.

Projekt powstał dzięki współpracy grupy nieformalnej mieszkańców wsi Wólka Nadbużna pod patronatem - Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania -Tygiel Doliny Bugu”.

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Operatorem Podlaskie Lokalnie jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD.

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Podsumowanie projektu „Nasza wieś - nasza historia”

„Cudze chwalicie swoje poznajcie”

Wyjazd studyjny w ramach operacji pn. „W poszukiwaniu inspiracji rozwoju działalności na terenach wiejskich – produkty lokalne, turystyczne na bazie zasobów przyrodniczych i kulturowych”

Informacja dodatkowa do wyników naboru 11/2019- Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" informuje, iż w związku z ogłoszynymi wynikami do naboru 11/2019, na podstawie złożonego wniosku o zmianę umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta w dniu 01.07.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zmieniono tytuł operacji w pozycji numer 16 w liście operacji wybranych  w operacjach, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie oraz w pozycji numer  13 na liście operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. Zmieniono tytuł opearcji z "Zakup sprzętu konferencyjnego" na "Zakup przyczepy kempingowej i gastronomicznej".

27 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja dodatkowa do wyników naboru 11/2019- Podejmowanie działalności gospodarczej