Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Korczew

Powiększ zdjęcie

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” realizuje cel ogólny Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, którym jest wsparcie efektywnego wdrażania LSR do roku 2020(23).

Cel ogólny zostanie zrealizowany  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  1. Informowanie o realizacji LSR poprzez wspieranie pomysłów projektowych wnioskodawców.
  2. Angażowanie grup defaworyzowanych określonych w LSR do korzystania ze wsparcia w ramach  LSR.
  3. Budowanie przyjaznego wizerunku LGD jako instytucji wspierającej rozwój lokalny oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

W związku z tym podjęte zostały odpowiednie działania komunikacyjne.

Przedstawiamy Państwu wyniki z wdrażania realizacji planu komunikacji w 2019 roku.

WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

27 grudnia 2019
Czytaj więcej o: WYNIKI Z WDRAŻANIA PLANU KOMUNIKACJI W 2019 ROKU

Wesołych Świąt

Budowa i wyposażenie Inkubatora Przetwórstwa Rolno-Spożywczego

Powiększ zdjęcie

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ!

Budowa oranżerii w Podlaskim Ogrodzie Ziołowym

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA” PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH.

Powiększ zdjęcie

Otwarcie Siemiatyckiego Klubu Juniora- Świetlicy Środowiskowej miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat  dofinansowanej ze środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na kwotę 243 413,84 zł.

 

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „SIEMIATYCKI KLUB JUNIORA” PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO-TECHNICZNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SIEMIATYCZACH.

Nabór uczestników do projektu "Nowe rozwiązania"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 09.12.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do udziału w projekcie Nowe rozwiązania. 

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu "Nowe rozwiązania"

DZIEŃ WOLNY OD PRACY 24.12.2019 R.

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"

PRZEDSIĘWZIĘCIE POWRÓT NA RYNEK PRACY POPRZEZ SAMOZATRUDNIENIE REALIZOWANE PRZEZ

STOWARZYSZENIE "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA- TYGIEL DOLINY BUGU" W ZAKRESIE EFS 2014-2020.

 

 

 

  1. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ( POBIERZ PLIK )
  2. Formularz rekrutacyjny ( POBIERZ PLIK )
  3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego ( POBIERZ PLIK )

POZOSTAŁE DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOSTĘPNE POD LINKIEM: https://fundacjabip.pl/mikroprzedsiebiorstwo-z-duzym-kapitalem/ 

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU "Mikroprzedsiębiorstwo z dużym kapitałem"

DIAMOND KATARZYNA KARWACKA

Powiększ zdjęcie