Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Ankieta dla Kwaterodawców agroturystycznych z województwa podlaskiego

Zachęcamy wszystkich kwaterodawców agroturystycznych z województwa podlaskiego do wypełnienia ankiety opracowanej przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną w ramach realizacji zadania pt. "Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

23 lipca 2020
Czytaj więcej o: Ankieta dla Kwaterodawców agroturystycznych z województwa podlaskiego

Wirtualny bieg po bezpieczne wakacje

Słoneczne Dachy Miasta Siemiatycze

Powiększ zdjęcie

Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce

Powiększ zdjęcie

Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Kajance

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KOLONII I PÓŁKOLONII LETNICH W 2020R.

W związku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących organizacji wypoczynków letnich w  czasie trwania pandemii koronawirusa Stowarzyszenie dbając o zdrowie dzieci i młodzieży informuje, iż kolonie i półkolonie w 2020 roku nie będą organizowane.

27 maja 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI KOLONII I PÓŁKOLONII LETNICH W 2020R.

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej

Zakup sceny mobilnej

Utworzenie punktu IT

Utworzenie punkt IT na Podlasiu Nadbużańskim

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 - 2020