Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2018

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" zgodnie z § 27 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych, w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.1 Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” : Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego:

- Lista przyznanych grantów - lista rankingowa, (pobierz plik)

- Protokół z posiedzenia Rady. (pobierz plik)

 

Na podst. § 28 Procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania -  Tygiel Doliny Bugu" Grantobiorca ma możliwość złożenia do Rady odwołania od wyników oceny poprzez złożenie bezpośrednio w biurze LGD pismenego odwołania. Wzór odwołania stanowi załącznik nr 5.6 do Procedury, zamieszczony poniżej:

- Wzór odwołania. (pobierz plik)

 

Data publikacji: 23-05-2018