Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Operacja pn. Świadczenia usług mobilnych fizjoterapeutycznych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

19 września 2018