Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

3 października 2019

Zgodnie z § 4 ust. 2 częścią III Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" publikuje sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji - pobierz plik