Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

KOLONIE LETNIE 2021

7 czerwca 2021

 

DOKUMENTY KWAFIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW DO POBRANIA

WYPOCZYNEK W TERMINIE 05.07.2021 R. – 14.07.2021 R. (GÓRY)

1. Pismo informacyjne (plik do pobrania)

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (plik do pobrania)

3. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z KRUS (plik do pobrania)

4. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z ZUS (plik do pobrania)

5. Oświadczenie rodziców (plik do pobrania)

6. Regulamin wypoczynku (plik do pobrania)

7. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka -  wypełniają rodzice dzieci z KRUS (plik do pobrania)

9. Upoważnienie do podawania leków (plik do pobrania)

 

WYPOCZYNEK W TERMNIE 16.07.2021 R. - 25.07.2021 R. (GÓRY)

1. Pismo informacyjne (plik do pobrania)

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (plik do pobrania)

3. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z KRUS (plik do pobrania)

4. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z ZUS (plik do pobrania)

5. Oświadczenie rodziców (plik do pobrania)

6. Regulamin wypoczynku (plik do pobrania)

7. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka -  wypełniają rodzice dzieci z KRUS (plik do pobrania)

9. Upoważnienie do podawania leków (plik do pobrania)

 

WYPOCZYNEK W TERMNIE 15.08.2021 R. - 24.08.2021 R. (MORZE)

1. Pismo informacyjne (plik do pobrania)

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (plik do pobrania)

3. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z KRUS (plik do pobrania)

4. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z ZUS (plik do pobrania)

5. Oświadczenie rodziców (plik do pobrania)

6. Regulamin wypoczynku (plik do pobrania)

7. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka - wypełniają rodzice dzieci z KRUS (plik do pobrania)

9. Upoważnienie do podawania leków (plik do pobrania)