Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Zapraszamy na dodatkowe szkolenie z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

23 listopada 2016

Zapraszamy na dodatkowo zorganizowane bezpłatne, otwarte szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach nowego okresu programowania PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Szkolenie odbędzie się w miejscowości: Mielnik  w dniu 5.12.2016r. w godz. 9.00-15.00 – Sala Konferencyjna w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik.