Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Plan Komunikacji

16 grudnia 2016

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w ramach prowadzonych działań komunikacyjnych zbiera wnioski i opinie dotyczące realizacji LSR oraz działań komunikacyjnych.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie swoich opinii w zakresie działań komunikacyjnych na udostępnionym załączniku.