Kolonie letnie 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2017

      Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego Rolników.

   Wypoczynek planujemy zorganizować w trzech terminach:

1)     26.06.2017r. - 06.07.2017r. w góry do Murzasichle

2)     05.07.2017r. - 15.07.2017r. w góry do Murzasichle

3)     01.08.2017r. - 11.08.2017r. nad morze: Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Beata” i

                                                        „Fiord”, Smołdziński Las 4, 76-214 Smołdzino

 

     Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest:

- wiek od 11 do 16 lat,

- co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- dostarczenie dokumentacji kolonijnej do biura LGD.

 

UWAGA:

  • o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji kolonijnej do biura LGD,
  • proszę nie zgłaszać uczestników telefonicznie,
  • liczba miejsc ograniczona,
  • o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie,
  • wyjazd uczestników z Drohiczyna (zatoczka autobusowa pod Zespołem Szkół).

 

Każdy uczestnik do 24.05.2017r. zobowiązany jest dostarczyć:

- kartę kwalifikacyjną uczestnika,

- oświadczenie rodzica,

- oświadczenie rodziców FSUSR,

- pisemną zgodę rodziców,

- regulamin uczestnika,

- regulamin wypoczynku.

Natomiast do dnia 09.06.2017r. należy dostarczyć do biura LGD zaświadczenie z KRUS (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

W załączniku niezbędna dokumentacja rekrutacyjna.