Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Szkolenie z działania 19.2

25 października 2017

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie planowanego naboru nr 16/2017 tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Wnioskodawcą w tym zakresie może być osoba prawna czyli. JST oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

Szkolenie odbędzie się 6.11.2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mailem:  specjalista@tygieldolinybugu.pl najpóźniej do dnia 31 października 2017 roku do godz. 15.00. Jednocześnie w przypadku zgłoszenia, a następnie rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wcześniejszą informację.