Jesteś tutaj: Start / DZIAŁALNOŚĆ / KSOW

KSOW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE – PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE

4 listopada 2019

Wizytya studyjna do Francji pn. „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz dziedzictwie kulturowym”.

Przejdź do - Wizytya studyjna do Francji  pn. „Dobre przykłady w zakresie rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody oraz dziedzictwie kulturowym”.

Wizyta studyjna w Bieszczady

Przejdź do - Wizyta studyjna w Bieszczady

W dniach 27-30 sierpnia br. ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 organizowaliśmy wizytę studyjną w Bieszczady, w której uczestniczyli pracownicy, członkowie, przedsiębiorcy i przedstawiciele NGO działający lub planujących działać w sferze turystyki, produktów i usług lokalnych zrzeszeni w LGD „Puszcza Knyszyńska” oraz SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”. Wizyta przyczyniła się do poznania dobrych praktyk w oparciu o produkty i usługi lokalne z zakresu ekoturystyki i turystyki, przedsiębiorczości społecznej, tworzenia sieci współpracy oraz produktów lokalnych jak również nawiązania kontaktów pomiędzy LGD.

 

4 września 2019

Wizyta studyjna w Bieszczady

5 sierpnia 2019

Przyzagrodowy chów gęsi

Przejdź do - Przyzagrodowy chów gęsi

SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu" w terminie 17-20 września br. było współorganizotorem szkoleń pt. „Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich". Organizatorem powyższych szkoleń była Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Celem spotkań było nabycie przez uczetników praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu hodowli gęsi. Szkolenie było dofinansowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.

 

 

25 września 2018

Forum Lokalnych Grup Działania

Przejdź do - Forum Lokalnych Grup Działania

W dnia 13-14 września br. ze środków KSOW 2014-2020 organizowaliśmy Forum Lokalnych Grup Działania. Forum przyczyniło do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji RLKS, wspólnego opracowania rozwiązań poprawiających wdrażanie środków RLKS, podniesienia kompetencji LGD w zakresie wykonywanych zadań w ramach LSR, jak również podniesienia jakości zarządzania oraz przyczynienie się do wzmocnienia kapitału społecznego w społecznościach wiejskich przy wspieraniu tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej obszarów wiejskich.

24 września 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Konferencji Agroturystycznej"

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich serdecznie zaprasza do udziału w przedsięwzięciu pn. ”Konferencja Agroturystyczna”, które odbędzie się 28 września 2018 r. w Ziołowym Zakątku, Koryciny 73B, 17-315 Grodzisk (województwo podlaskie). Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do kwaterodawców z obszaru województwa podlaskiego, podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu turystyki wiejskiej oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Serdecznie zapraszamy do udziału w "Konferencji Agroturystycznej"

Szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”

Przejdź do - Szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”

W dniach 05-06 września ze środków KSOW 2014-2020 organizowaliśmy szkolenie strategiczne „Digital marketing i media społecznościowe”. Szkolenie przyczyniło się do aktywizacji i doradztwa na rzecz beneficjentów i prawidłowej realizacji budżetu poprzez dostarczenie najnowszej, praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania mediami społecznościowymi oraz obszarem Digital. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo. 

 

7 września 2018

Forum Lokalnych Grup Działania

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

Program szkolenia (pobierz plik)

9 sierpnia 2018

Szkolenie strategiczne: „Digital marketing i media społecznościowe”.

 

 

Formularz zgłoszeniowy (pobierz plik)

Program szkolenia (pobierz plik)

8 sierpnia 2018

WYJAZD STUDYJNY 20-23.06.2018

Przejdź do - WYJAZD STUDYJNY 20-23.06.2018

W dniach 20-23 czerwca ze środków KSOW 2014-2020 organizowaliśmy wyjazd studyjny do woj. warmińsko - mazurskiego. Odwiedziliśmy placówki wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i os. starszych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział, mamy nadzieję że wyjazd okaże się inspiracją do dalszych działań w zakresie rozwoju miejsc pobytu dla naszych mieszkańców.

3 lipca 2018