Jesteś tutaj: Start / DZIAŁALNOŚĆ / KSOW

KSOW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w partnerstwie z Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, Lokalną Grupą Działania – Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Stowarzyszeniem „Sąsiedzi” realizuje projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-16/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

 

29 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Projekt pt. „Ewaluacja zewnętrzna ex-post sześciu podlaskich lokalnych strategii rozwoju”

Zapraszamy na spotkanie: Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania. Dobre praktyki zebrane podczas wyjazdu studyjnego. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" rozpoczął realizację op

 

Zapraszamy na spotkanie: Rozwój infrastruktury kamperowej na Podlasiu Nadbużańskim - możliwości i wyzwania. Dobre praktyki zebrane podczas wyjazdu studyjnego.

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" rozpoczął realizację operacji pn “PodlasieCamp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Celem operacji jest przeszkolenie 15 uczestników wyjazdu oraz 25 uczestników spotkania w zakresie rozwoju turystyki kamperowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, turystycznego Podlasia Nadbużańskiego na podstawie wymiany doświadczeń i trendów ogólnopolskich oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie infrastruktury kempingowej dla rolników zainteresowanych poprawą sytuacji w łańcuchu dostaw (np. bezpośrednia sprzedaż produktów, organizowanie degustacji etc.).

Efektem realizacji będzie aktywizacja mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy w oparciu o rozwój działalności pozarolniczych i zakładania przedsiębiorstw społecznych. Bezpośrednim efektem operacji będzie zaobserwowanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości odpowiadającej na potrzeby rynkowe, dzięki czemu rozbudowa infrastruktury kempingowej będzie dobrze zaplanowana i adekwatna do potrzeb klienta, co niesie za sobą rentowność inwestycji i poprawę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 

20 września 2022

Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach którego zorganizuje:

- spotkanie informacyjne w terminie 04.10.2022 r. pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”, w którym weźmie udział 15 osób z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego. 

16 września 2022
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń wyjazd-studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. "EduAgro - edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim"

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt pn. „EduAgro – edukacja lokalna na Podlasiu Nadbużańskim” w ramach którego zorganizuje:

- wyjazd studyjny w terminie 28.09.2022 r. – 30.09.2022 r. o tematyce rozwoju edukacji lokalnej, w wyjeździe mogą wziąć udział osoby/podmioty z obszaru funkcjonowania Organizatora reprezentujący branżę turystyczną, pracownicy/właściciele atrakcji turystycznych, ośrodków kultury, właściciele obiektów, pensjonatów, obiektów noclegowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rolnicy

Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń podmiotów turystycznych uczestniczących w podobnym projekcie dotyczącym edukacji lokalnej. Wyjazd studyjny umożliwi poznanie dobrych praktyk. Spotkanie z realizatorami podobnego projektu umożliwi poznanie praktycznych aspektów pracy, będzie także inspiracją do przełożenia poznanych praktyk na warunki lokalne Podlasia Nadbużańskiego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wyjazd studyjny.

Więc informacji pod nr. tel. +48 797 091 197 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

formularz zgłoszeniowy

regulamin

 

 

15 września 2022

Wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” 30.08-02.09.2022 r.

Przejdź do - Wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” 30.08-02.09.2022 r.

W dniach 30.08– 02.09.2022 r. odbył się wyjazd studyjny w ramach projektu „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”. W operacji wzięło udział 16 osób z województwa podlaskiego oraz mazowieckiego, byli to przedstawiciele branży turystycznej i ngo działających w obszarze promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z ideą organizowania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, zasadami zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyjnych na przykładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego.

5 września 2022
Czytaj więcej o: Wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” 30.08-02.09.2022 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. “Podlasie-Camp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" rozpocząło realizację operacji pn “Podlasie-Camp - projekt wsparcia i rozwoju infrastruktury kempingowej pod turystykę kamperową w oparciu o dobre praktyki ogólnopolskie”.

Celem operacji jest przeszkolenie 15 uczestników wyjazdu oraz 25 uczestników spotkania w zakresie rozwoju turystyki kamperowej na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, kulturowego, turystycznego Podlasia Nadbużańskiego na podstawie wymiany doświadczeń i trendów ogólnopolskich oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie infrastruktury kempingowej dla rolników zainteresowanych poprawą sytuacji w łańcuchu dostaw (np. bezpośrednia sprzedaż produktów, organizowanie degustacji etc.).

Efektem realizacji będzie aktywizacja mieszkańców Podlasia Nadbużańskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy w oparciu o rozwój działalności pozarolniczych i zakładania przedsiębiorstw społecznych. Bezpośrednim efektem operacji będzie zaobserwowanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju przedsiębiorczości odpowiadającej na potrzeby rynkowe, dzięki czemu rozbudowa infrastruktury kempingowej będzie dobrze zaplanowana i adekwatna do potrzeb klienta, co niesie za sobą rentowność inwestycji i poprawę rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.


Formularz zgłoszeniowy 

Regulamin

Plakat

10 sierpnia 2022

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego”

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” realizuje projekt pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń – wyjazd studyjny do województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach którego zorganizuje:

- 4-dniowy wyjazd studyjny w terminie 30.08.2022 r. – 02.09.2022 r. o tematyce gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz zagród edukacyjnych, w którym udział weźmie 16 osób z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego,

- spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych”, w którym weźmie udział 15 osób z terenu województwa mazowieckiego i podlaskiego.

Celem operacji jest organizacja wyjazdu studyjnego oraz  spotkania informacyjnego pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” w  zakresie organizowania usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, zasad zakładania i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych na przykładzie LGD woj. kujawsko – pomorskiego.

Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy  uczestników wyjazdu oraz spotkania informacyjnego w zakresie zakładania, funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych, społecznych oraz  zagród edukacyjnych.

Wyjazd studyjny oraz spotkanie informacyjne pn. „Zasady funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych” będą promocją dobrych praktyk w zakresie turystyki społecznej, prozdrowotnej oraz edukacyjnej (infrastruktura, zarządzanie,  sprzedaż usług, promocja) czyli z pewnością ułatwi jego uczestnikom przede wszystkim wymianę fachowej wiedzy i doświadczeń w kierunku rozwoju działalności pozarolniczej (działalność turystyczna w zakresie gospodarstw opiekuńczych, zagród edukacyjnych) oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie promocji turystycznej w oparciu o zasoby turystyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Wyjazd studyjny skierowany jest do przedstawicieli branży turystycznej, ngo działających w obszarze promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapraszamy osoby chętne do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na wyjazd studyjny.

Więc informacji pod nr. tel. +48 797 091 197 lub na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Plakat

10 sierpnia 2022

Zakończyliśmy warsztaty Ogrody Przyjazne Pszczołom

Przejdź do - Zakończyliśmy warsztaty Ogrody Przyjazne Pszczołom

Stowarzyszenie ‘’Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”  w październiku  2021 r. zrealizowała operację pn. „Warsztaty przyjazne pszczołom- urządzanie warsztatów ekologicznych na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego.”

W ramach operacji utworzono 16 ogrodów na terenie powiatu łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego. W warsztatach udział brało 240 mieszkańców z obszaru LGD w tym 128 osób do 35 roku życia.

Podczas warsztatów mieszkańcy podnieśli kwalifikacje w zakresie urządzania ogród przyjaznych pszczołom, zdobyli wiedzę jakie rośliny są miododajne oraz nauczyli się uprawiać ogrody miododajne.

Mamy nadzieję , że mieszkańcy zainspirują się i utworzą takie ogrody na swoich posesjach.

 Projekt współfinansowany z Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

 

31 października 2021
Czytaj więcej o: Zakończyliśmy warsztaty Ogrody Przyjazne Pszczołom

PUBLIKACJA OGRODY PRZYJAZNE PSZCZOŁOM

Zakończyliśmy warsztaty ,,Ogrody Przyjazne pszczołom- urządzenie ogrodów ekologicznych na terenie powiatu siemiatyckiego.

W warsztach udzial brało 135 mieszkańców 9 podlaskich gmin.W ramach warsztatów została przygotowana publikacja na temat zakładania ogrodów ekologicznych. Zachęcamy do tworzenia takich ogrodów.

 

 

1 października 2021
Czytaj więcej o: PUBLIKACJA OGRODY PRZYJAZNE PSZCZOŁOM

Warsztaty w Przesmykach

Przejdź do - Warsztaty w Przesmykach

 Warsztaty „Ogrody przyjazne pszczołom – urządzanie ogrodów ekologicznych na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego” odbyły się w Przesmykach . Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak zakładać ogrody przyjazne pszczołom oraz dokonali nasadzenia za budynkiem gminy.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w projekcie .
Projekt dofinansowany  ze środków Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

30 września 2021
Czytaj więcej o: Warsztaty w Przesmykach

Warsztaty Przyjazne Pszczołom urządzanie ogrodów ekologicznych odbyły się w Jabłonnej Lackiej

Przejdź do - Warsztaty Przyjazne Pszczołom urządzanie ogrodów ekologicznych odbyły się w Jabłonnej Lackiej

Warsztaty „Ogrody przyjazne pszczołom – urządzanie ogrodów ekologicznych na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego” odbyły się w Jabłonnej Lackiej  . Mieszkańcy dowiedzieli się jak zakładać ogrody sprzyjające pszczołom oraz wykonali nasadzenia przy nowym budynku Urzędu Gminy.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w projekcie .

 

Projekt realizowany z Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

 

27 października 2021