Plan Komunikacji 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie z Tomaszem Sekielskim

Przejdź do - Spotkanie z Tomaszem Sekielskim

W dniu dziejszym odbyo się pierwsze z trzech organizowanych spotkan ze znanym dziennikarzem Tomaszem Sekielskim. Spotkanie odbyło sie w Zespole Szkół w Grodzisku uczestniczyli w nim uczniowe w/w szkoły wraz z nauczycielami oraz uczniowe ze szkoły w Dziadkowicach.

14 listopada 2017

Szkolenie w ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 06.11.2017r.

Przejdź do - Szkolenie w ramach poddziałania 19.2 - Drohiczyn 06.11.2017r.

W dniu 6 listopada 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnychSpotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

6 listopada 2017

Szkolenie z działania 19.2

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w zakresie planowanego naboru nr 16/2017 tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Wnioskodawcą w tym zakresie może być osoba prawna czyli. JST oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną.

25 października 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie z działania 19.2

Wizyta studyjna w powiecie sandomierskim

Przejdź do - Wizyta studyjna w powiecie sandomierskim

W dniach 20-22 października mieszkańcy naszego terenu uczestniczyli w wizycie studyjnej w powiecie sandomierskim. Poznawaliśmy dobre praktyki w zakresie współpracy przedsiębiorców, tworzenia sieci współpracy, szlaków, promocji produktów regionalnych, rozwoju turystyki i informacji turystycznej w tym rozwoju przedsiębiorczości przetwórczej na przykładzie inkubatora przetwórstwa. Dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo i zapraszam do obejrzenia zdjęć.

24 października 2017

"Dzień Kukurydzy" w Ruchnie koło Węgrowa

Przejdź do - "Dzień Kukurydzy" w Ruchnie koło Węgrowa

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu polowym plantatorów kukurydzy w Ruchnie koło Węgorwa. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą turystyczną. Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnychDziękujemy bardzo Panu Jackowi Kobylińskiemu za zaproszenie.

23 października 2017

Warsztaty aktywizujące w Czarnej Wielkiej

Przejdź do - Warsztaty aktywizujące w Czarnej Wielkiej

W piątek 20 października w świetlicy wiejskiej w Czarnej Wielkiej w gminie Grodzisk odbyło się ostatnie spotkanie w ramach  Warsztatów  Aktywizujących pt. „Warsztaty z odzyskiwanych materiałów”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

23 października 2017

Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”

Przejdź do - Szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”

W dniu 18 października 2017r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 „Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności”. Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków, grupę docelową i tryb przyznawania pomocy w ramach planowanego naboru. W trakcie szkolenia zaprezentowano także etapy oceny wniosku oraz lokalne kryteria wyboru operacji. Omówiono również zasady projektów realizowanych w partnerstwie, listę warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie EFS. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie.

18 października 2017

Warsztaty aktywizujące w Mielniku

Przejdź do - Warsztaty aktywizujące w Mielniku

W piątek 13 października w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku odbyło się kolejne spotkanie w ramach warsztatów aktywizujących pt. „Warsztaty z odzyskiwanych materiałów”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyć mogą wykonane prace. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział. 

16 października 2017

Telewizja internetowa e-TV Bug - film promocyjny z "Nadbużańskich Ziołowych Spotkań"

Zachęcamy do oglądania filmu promocyjnego z tegorocznych "Nadbużańskich Ziołowych Spotkań" w Korycinach. Dodatkowo wiele ciekawych filmów można obejrzeć na prowadzonej przez nas stronie internetowej telewizji e-TV Bug. Życzymy wszystkim miłego oglądania.

http://www.e-tvbug.pl/index.php?option=com_seyret&Itemid=69&task=videodirectlink&id=821

 

13 października 2017

Szkolenie dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 7/2017 oraz dodatkowo z naboru nr 1/2016

Przejdź do - Szkolenie dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 7/2017 oraz dodatkowo z naboru nr 1/2016

W dniu 10 października 2017r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 7/2017 oraz dla wnioskodawców, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu z naboru nr 1/2016 w dniu 25.09.2017r. - podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Spotkanie miało na celu omówienie wzoru umowy o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z załącznikami, sprawozdania z biznesplanu oraz wyboru wykonawców poszczególnych zadań. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za przybycie. Życzymy powodzenia w realizacji operacji i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc.  

10 października 2017

Szkolenie dla wnioskodawców z rozwijania działalności gospodarczej z naboru nr 2/2016 oraz nr 8/2017

Przejdź do - Szkolenie dla wnioskodawców z rozwijania działalności gospodarczej z naboru nr 2/2016 oraz nr 8/2017

W dniu 9 października 2017r. w Drohczynie odbyło się szkolenie dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 2/2016 oraz nr 8/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło realizacji operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Spotkanie miało na celu omówienie wzoru umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, wniosku o płatność wraz z załącznikami, sprawozdania z biznesplanu oraz wyboru wykonawców poszczególnych zadań zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za wytwałość. Życzymy powodzenia w realizacji operacji i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc.  

9 października 2017