Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

WYNIKI NABORÓW

Artykuły

Wyniki naboru 2/2018 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

Wyniki naboru 1/2018 Programy Aktywności Lokalnej

wyniki naboru 17/2017 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Wyniki naboru 16/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

Wyniki naboru 15/2017 – Inicjatywa lokalna w społecznościach

Informacja do wyniku naboru 11/2017 - Budowa lub Przebudowa Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej

Informacja do wyniku naboru 10/2017 - Budowa lub Przebudowa Publicznych Dróg Gminnych lub Powiatowych

Informacja do wyniku naboru 9/2017 - Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego

Informacja do wyniku naboru 7/2017 - Podejmowanie Działalności Gospodarczej

Wyniki naboru 13/2017- Zielone technologie w gospodarstwach domowych Typ projektu 2

Wyniki naboru 13/2017- Zielone technologie w gospodarstwach domowych Typ projektu 1