Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

WYNIKI NABORÓW

Artykuły

Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G

Wyniki naboru 6/2018 Programy Aktywności Lokalnej

Wyniki naboru 5/2018 Wsparcie instytucjonalne dzieci i młodzieży w czasie wolnym

Wyniki naboru 4/2018 – Inicjatywa lokalna w społecznościach

Wyniki naboru 3/2018 – Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Wyniki naboru 2/2018 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

Wyniki naboru 1/2018 Programy Aktywności Lokalnej

wyniki naboru 17/2017 Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności

Wyniki naboru 16/2017 – Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego

Wyniki naboru 15/2017 – Inicjatywa lokalna w społecznościach

Informacja do wyniku naboru 11/2017 - Budowa lub Przebudowa Ogólnodostępnej i Niekomercyjnej Infrastruktury Turystycznej lub Rekreacyjnej, lub Kulturalnej