Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

PROMOCJA PROJEKTÓW

Artykuły

Operacja pn. Utworzenie pracowni haftu komputerowego "Mój haft"

19 lipca 2018

REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Przejdź do - REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Trening kompetencji społecznych dla Rodzin realizowany w ramach projektu: „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

 

„Trening kompetencji społecznych dla Rodzin” został zrealizowany w 3 modułach, składających się z 4 spotkań, gdzie każde trwało po 7 godzin zegarowych. Moduły te były realizowane w następujących terminach:

- moduł I – 12.03.2018 r. – 17.03.2018 r.

- moduł II – 20.03.2018 r. – 29.03.2018 r.

- moduł III – 14.04.2018 r. – 28.04.2018 r.

Łącznie zrealizowano 84 godziny zegarowe treningu. Brało w nim udział 15 osób – uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn. Był on prowadzony w salach udostępnionych przez Lidera projektu.

28 maja 2018
Czytaj więcej o: REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

PROJEKT "UKIERUNKOWANI NA SUKCES" # DROHICZYN # PERLEJEWO # GRODZISK # MILEJCZYCE #

6 kwietnia 2018

„Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

Przejdź do - „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

W dniach od 21.02.2018 r do 23.02.2018 r. w Milejczycach odbyły się „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy”. Wzięło w nich udział 15 osób – uczestników projektu pod nazwą „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

 

6 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

„Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

Celem głównym jest podniesienie aktywności 15 (11K, 4M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018.

1 lutego 2018
Czytaj więcej o: REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

Podpisanie umów przez Wnioskodawców

Przejdź do - Podpisanie umów przez Wnioskodawców

26 stycznia 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury nasi Wnioskodawcy podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę ponad 1 mln złotych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę blisko 5 mln.

26 stycznia 2018

PROJEKT "BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MILEJCZYCE"

22 stycznia 2018

Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Przejdź do - Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Umowa o przyznanie pomocy na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR została podpisana w Drohiczynie, w dniu 18.01.2018r. z następującymi podmiotami:

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

PROJEKT "NOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" MIELNIK

17 stycznia 2018

PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.12.2017 rozpoczyna się realizacja projektu „Jestem Super!” – programy pracy z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1 grudnia 2017
Czytaj więcej o: PROJEKT "JESTEM SUPER" DROHICZYN

Podpisanie umowy - PORT NAD BUGIEM

Przejdź do - Podpisanie umowy - PORT NAD BUGIEM

W dniu 15 listopada 2017r nasz Beneficjent "Orły z Podlasia" z Drohiczyna zawarł umowę o przyznaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020 na operację pn. PORT nad Bugiem - punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie. Cieszymy się, że turystyka i przedsiębiorczość rozwija się na naszym terenie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji. Dzięujemy Beneficjentowi za nadesłanie zdjęć. 

22 listopada 2017