Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

PROMOCJA PROJEKTÓW

Artykuły

„Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki”

Przejdź do - „Kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu dla Seniorów Gminy Przesmyki”

19 lutego 2019

„Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach”

Przejdź do - „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła  w Przesmykach”

31 stycznia 2019

Ratowanie zabytku - świadectwa wielokulturowości regionu poprzez renowację kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie

Przejdź do - Ratowanie zabytku - świadectwa wielokulturowości regionu poprzez renowację kościoła  p.w. Matki Bożej Różańcowej w Łysowie

28 stycznia 2019

Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice

Przejdź do - Budowa placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta i Gminy Łosice

25 stycznia 2019

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Meszkach, Niemojkach i w Toporowie

Przejdź do - Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Meszkach, Niemojkach i w Toporowie

25 stycznia 2019

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Łosice

Przejdź do - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Łosice

25 stycznia 2019

Operacja pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Przejdź do - Operacja pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Projekt pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana jest przez Gminę Repki przy wsparciu Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

21 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Operacja pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki

Operacja pn. „Uruchomienie działalności usługowej „Pogotowie kosmetyczne, mobilno-stacjonarny gabinet kosmetyczny”.

Przejdź do - Operacja pn. „Uruchomienie działalności usługowej „Pogotowie kosmetyczne, mobilno-stacjonarny gabinet kosmetyczny”.

                                                                                                        

16 stycznia 2019

Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług termoizolacyjnych.

10 stycznia 2019

Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

Przejdź do - Operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”

Na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2018 roku umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Sokołów Podlaski wykonała 7 nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej:

3 place zabaw i 4 siłownie zewnętrzne.

Place zabaw zlokalizowane są w miejscowościach: Grochów Szlachecki, Kostki i Ząbków-Kolonia, natomiast siłownie zewnętrzne powstały w miejscowościach Pogorzel, Nowa Wieś, Chmielew i Karlusin.

Operacja ma na celu poprawę jakości życia i atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej Gminy Sokołów Podlaski poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski - placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Wartość realizowanej operacji: 179 446,63 zł, w tym ze środków EFRROW 113 782,10 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

3 stycznia 2019

UWAGA! Rekrutacja w ramach projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” przedłużona!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż rekrutacja do projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” została przedłużona o kolejne 14 dni tj. do 13.01.2019r. Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dostępne są one w biurze projektu tj. w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie mieszczącym się przy ulicy Warszawskiej 12, oraz na stronie MGOPS w sekcji „Projekty” w zakładce „Aktywny i Samodzielny Senior” (kliknij TUTAJ aby przejść do zakładki z dokumentami rekrutacyjnymi”

31 grudnia 2018
Czytaj więcej o: UWAGA! Rekrutacja w ramach projektu „Aktywny i Samodzielny Senior – wsparcie i aktywizacja osób 60+” przedłużona!