PROMOCJA PROJEKTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wraz z Partnerem Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr zaprasza do udziału w Projekcie:

 

„Dla Siemiatycz Razem”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: Osi Priorytetowej IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności 44 mieszkańców miasta Siemiatycze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

 

Grupa docelowa:

44 osoby (20 kobiet i  24 mężczyzn) zamieszkujące miasto Siemiatycze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowe z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujące bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

                         Okres realizacji projektu od 01.09.2018r do 31.08.2019r.

 

Ogólna wartość projektu wynosi  439 676,90 zł, z czego 417 693,04 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 21 983,86 zł wynosi wkład własny gminy.

 

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

 

• warsztaty kompetencji społecznych,

• warsztaty prawne,

• warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,

• grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,

• warsztaty integrujące społeczność – wikliniarstwo i koronkarstwo,

• cykl pikników integracyjnych,

• szkolenia zawodowe ( opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – siostra PCK, pomoc kuchenna,  

   robotnik gospodarczy z uprawnieniami 1 kW, robotnik gospodarczy z modułem brukarz),

• płatne staże zawodowe (3 miesiące).

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Miasta Siemiatycze:

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • bezrobotne,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  • nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
  • bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie odbywać się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dla Siemiatycz Razem” wprowadzonego zarządzeniem
Nr 18/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach z dnia 14 września 2018r.

18 września 2018
Czytaj więcej o: Nabór uczestników do projektu "Dla Siemiatycz Razem"

PROJEKT „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” DROHICZYN

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie informuje, iż dnia 01.09.2018 rozpoczyna się realizacja projektu  „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

31 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: PROJEKT „JESTEM SUPER! – PROGRAMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W CZASIE WOLNYM” DROHICZYN

Operacja pn. Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Repki

Przejdź do - Operacja pn. Kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Repki

22 sierpnia 2018

Operacja pn. Utworzenie pracowni haftu komputerowego "Mój haft"

19 lipca 2018

REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Przejdź do - REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

Trening kompetencji społecznych dla Rodzin realizowany w ramach projektu: „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

 

„Trening kompetencji społecznych dla Rodzin” został zrealizowany w 3 modułach, składających się z 4 spotkań, gdzie każde trwało po 7 godzin zegarowych. Moduły te były realizowane w następujących terminach:

- moduł I – 12.03.2018 r. – 17.03.2018 r.

- moduł II – 20.03.2018 r. – 29.03.2018 r.

- moduł III – 14.04.2018 r. – 28.04.2018 r.

Łącznie zrealizowano 84 godziny zegarowe treningu. Brało w nim udział 15 osób – uczestników projektu, w tym 11 kobiet i 4 mężczyzn. Był on prowadzony w salach udostępnionych przez Lidera projektu.

28 maja 2018
Czytaj więcej o: REALIZACJA PROJEKTU „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

PROJEKT "UKIERUNKOWANI NA SUKCES" # DROHICZYN # PERLEJEWO # GRODZISK # MILEJCZYCE #

6 kwietnia 2018

„Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

Przejdź do - „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

W dniach od 21.02.2018 r do 23.02.2018 r. w Milejczycach odbyły się „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy”. Wzięło w nich udział 15 osób – uczestników projektu pod nazwą „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowanego w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

 

6 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: „Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy” PAL MILEJCZYCE

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MILEJCZYCE

Podpisanie umów przez Wnioskodawców

Przejdź do - Podpisanie umów przez Wnioskodawców

26 stycznia 2018r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury nasi Wnioskodawcy podpisali umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę ponad 1 mln złotych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę blisko 5 mln.

26 stycznia 2018

PROJEKT "BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY MILEJCZYCE"

22 stycznia 2018

Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Przejdź do - Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą

Umowa o przyznanie pomocy na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR została podpisana w Drohiczynie, w dniu 18.01.2018r. z następującymi podmiotami:

19 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Podpisanie umowy - wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą