Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Plan Komunikacji 2018r.

Artykuły

SZKOLENIE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EFS

Przejdź do - SZKOLENIE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ EFS

W dniach 8-9.02.2018r. w Drohiczynie odbyło się szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i realizacja projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020" w zakresie Programów Aktywności Lokalnej w którym udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej . Podczas szkolenia potencjalni wnioskodawcy mieli możliwość konsultacji przykładowych zapisów każdej części wniosku jak również zostali uwrażliwieni na najczęściej popełniane błędy.

12 lutego 2018

Warsztat refleksyjny

Przejdź do - Warsztat refleksyjny

Dnia 2 lutego br. odbył się Warsztat Refleksyjny  w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywny udział.

5 lutego 2018

Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW 2014-2020".

Przejdź do - Szkolenie dla wnioskodawców dotyczące "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW 2014-2020".

W dniu 1 lutego 2018r. w Drohczynie odbyło się szkolenie dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr: 9/2017; 10/2017; 11/2017; 15/2017; 16/2017. Szkolenie dotyczyło "Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020". Spotkanie miało na celu omówienie zasad przeprowadzania postępowań w zakresie wyboru wykonawców oraz omwienie zasad funkcjonowania portalu ogłoszeń ARiMR. Szkolenie zakończyło się indywidualnymi konsultacjami, gdzie każdy mógł dowiedzieć się jak poprawnie przygotować i skompletować dokumenty w ramch zapytań ofertowych. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za wytwałość. Życzymy powodzenia w przeprowadzonych postęopawaniach i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc. 

1 lutego 2018

Warsztat turystyczny cz. II „Współpraca turystyczna w Dolinie Bugu”

Program warsztatów (pobierz plik)

30 stycznia 2018

Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”

Zapraszamy wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr:

1) 9/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 2.1.2 Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB);

2) 10/2017 -  budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (przedsięwzięcie 2.1.1 Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej);

3) 11/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (przedsięwzięcie 2.1.1Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej);

4) 15/2017 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (przedsięwzięcie 1.2.2 Inicjatywa lokalna w społecznościach);

5) 16/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zrzeszanie się w organizacjach i organizację czasu wolnego).

Szkolenie dotyczyć będzie „Konkurencyjnego wyboru wykonawcy w ramach PROW na lata 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Drohiczynie w dniu 01.02.2018r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 26.01.2018 r. na adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl lub telefonicznie: 797 091 197.

 Program szkolenia (pobierz plik)

12 stycznia 2018