Plan Komunikacji 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PIKNIK RODZINNY JUŻ ZA NAMI!

Przejdź do - PIKNIK RODZINNY JUŻ ZA NAMI!

31.05.2019 r. uczestniczyliśmy w imprezie promocyjnej  pt. „PINIK RODZINNY” w Repkach. Podczas imprezy przygotowaliśmy animacje w postaci gier i zabaw edukacyjnych, malowanie twarzy, konkursy podczas, których na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody. Na stoisku promocyjno - informacyjnym, promowaliśmy działania Stowarzyszenia, organizowany obóz międzynarodowy oraz  kolonie. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z ofertą turystyczną naszego obszaru.

 

5 czerwca 2019

„XXI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym” w Czartajewie

Przejdź do - „XXI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym” w Czartajewie

29.05.2019 r. uczestniczyliśmy w imprezie promocyjnej  pt. „XXI Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym” w Czartajewie. Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, gdzie promowaliśmy działania Stowarzyszenia, organizowany obóz międzynarodowy oraz  kolonie. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z ofertą turystyczną naszego obszaru.

 

31 maja 2019

„Przebierz dziecko za Zielarkę/Zielarza”

Zapraszamy na „X Nadbużańskie Ziołowe Spotkania wśród szeptów, czarów i magii” w Korycinach

7 maja 2019

IX KONKURS "Kulinarny Ziołowy Przysmak"

Konsultacje społeczne. Procedura aktualizacji LSR

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” 11 kwietnia 2019 r. zostało poinformowane o podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej ustalenia metodologii podwyższenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. IZ RPOWP zobowiązało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” do wszczęcia działań mających na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz uruchomienie procedury aktualizacji LSR.

Zarząd Województwa Podlaskiego 17.04.2019 r. poinformował, iż w związku z zakończonym procesem dokonywania oceny spełnienia przez LGD warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność o możliwości ubiegania się o bonus w postaci dodatkowych środków na wsparcie realizacji operacji w ramach  LSR, w ramach PROW.

 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SLGD „Tygiel Doliny Bugu” na podstawie przeprowadzonych spotkań, ewaluacji on- going wdrażania LSR oraz konsultacji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej zaplanowało: dokonać przesunięć środków pomiędzy istniejącymi przedsięwzięciami oraz utworzyć nowe przedsięwzięcie.

W związku z powyższym LGD przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminie od 30.04.2019 r. do 14.05.2019 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny do Projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 30.04.2019 r., który należy przesłać na e-mail: pracownik@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Pismo EFRR

Pismo PROW

Projekt zmian

Projekt aktualizacji LSR

Formularz konsultacyjny

30 kwietnia 2019

FORMULARZ KONSULTACYJNY W SPRAWIE ZMIANY LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” zostało poinformowane o podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały dotyczącej ustalenia metodologii podwyższenia środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz w związku z wykonaniem postanowień § 8 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  nr 00001-6933-UM1040006/15 z dnia 17 maja 2016 r. (z późniejszymi aneksami) o możliwości podwyższenia kwoty środków. IZ RPOWP zobowiązało Stowarzyszenie „Lokalną Grupę Działania- Tygiel Doliny Bugu” do wszczęcia działań mających na celu zdiagnozowanie potrzeb oraz uruchomienie procedury aktualizacji LSR.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na Formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

POBIERZ PLIK

POBIERZ PLIK ( PDF )

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 797 091 197. Wypełniony Formularz konsultacyjny należy dostarczyć do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” najpóźniej do 29.04.2019 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, osobiście do biura LGD lub przesłać mailem na adres: pracownik@tygieldolinybugu.pl.

23 kwietnia 2019

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stoiska na imprezę promocyjną "X Nadbużańskie Ziołowe Spotkania wśród szeptów, czarów i magii" w Korycinach

Stowarzyszenie po raz dziesiąty organizuje imprezę promocyjną pt. "X Nadbużańskie Ziołowe Spotkania wśród szeptów, czarów i magii" w Ziołowym Zakątku w Korycinach, gm. Grodzisk. W tym roku impreza odbędzie się 23 czerwca. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 14.30 (przyjazd wystawców/stoisk do godziny 12.00).

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania zgłoszeń na stoiska na imprezę promocyjną "X Nadbużańskie Ziołowe Spotkania wśród szeptów, czarów i magii" w Korycinach

IX KONKURS "Kulinarny Ziołowy Przysmak"

„Warsztaty Wielkanocne” w Miłkowicach Jankach

Przejdź do - „Warsztaty Wielkanocne” w Miłkowicach Jankach

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” w ramach działań zaplanowanych w planie komunikacji - spotkania konsultacyjne  promujące dobre praktyki w dniu 04.04.2019 r., zorganizowało warsztaty aktywizujące „Warsztaty Wielkanocne”. Warsztaty zostały przeprowadzone w Świetlicy Wiejskiej w Miłkowicach Jankach.

5 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: „Warsztaty Wielkanocne” w Miłkowicach Jankach

SZKOLENIE Z PAKIETU GOOGLE

Przejdź do - SZKOLENIE Z PAKIETU GOOGLE

22 marca w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach zorganizowaliśmy szkolenie z pakietu Google, którego celem było zdobycie wiedzy na temat wirtualnej współpracy przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi Google.

Uczestnicy zapoznali się z możliwościami:

  • poruszania się po koncie Google,
  • zastosowania dostępnych aplikacji we współpracy wirtualnej,
  • udostępniania i pracy na wspólnych plikach w czasie rzeczywistym,
  • pracy na wspólnych kalendarzach oraz notatkach,
  • tworzenia, udostępniania i kolaboracji na plikach przy wykorzystaniu Google do komunikacji przy pracy.
26 marca 2019