Plan Komunikacji 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przewodnik promocyjno-informacyjny

Szanowni Państwo! 

       W ramach projektu „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” planuje wydać przewodnik dla turystów.

       Celem wydania przewodnika będzie promocja obszaru trzech LGD realizujących projekt „Rzeki atrakcyjne turystycznie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       LGD w 2018 roku wydało folder promocyjno – informacyjny, który obecnie chcemy rozszerzyć o nowopowstałe obiekty turystyczne, gastronomiczne itp. W przypadku gdy Państwa dane zamieszczone w folderze nie są aktualne bardzo proszę o przesłanie aktualnych danych.

10 marca 2020
Czytaj więcej o: Przewodnik promocyjno-informacyjny

Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

Przejdź do - Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

W ramach konkursu największą liczbę głosów otrzymały firmy:

  1. Orły z Podlasia Sp. Z o.o.-  „PORT nad Bugiem – punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie”.
  2. Bobel Marta- „Utworzenie nowoczesnej pracowni technik dentystycznych”.
  3. Kowalczyk Angelika- Uruchomienie działalności usługowej „Pogotowie kosmetyczne, mobilno-stacjonarny gabinet kosmetyczny”.

Wśród osób głosujących wylosowani zostali:

  • Edyta Kłoczkowska
  • Żona Romana
  • Katarzyna Steleżuk

Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w głosowaniu jak również dziękujemy za aktywność wszystkim głosującym.

Zapraszamy po odbiór nagród!

21 lutego 2020

Warsztat refleksyjny z realizacji LSR i działań LGD w 2019 r.

Przejdź do - Warsztat refleksyjny z realizacji LSR i działań LGD w 2019 r.

12 lutego zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny podczas którego podsumowaliśmy roczną działalność stowarzyszenia, przeprowadzane nabory, zrealizowane przedsięwzięcia, budżet oraz realizowany plan komunikacji. Warsztat był doskonałą okazją  do refleksji nad tym co udało nam się zrealizować w 2019 roku jak również szansą do zastanowienia się nad tym co należałoby zmienić aby  działania przeprowadzane przez stowarzyszenie były realizowane jeszcze lepiej w przyszłości.

14 lutego 2020

WARSZTAT REFLEKSYJNY- ZAPROSZENIE

 

PROGRAM WARSZTATU ( POBIERZ PLIK )

29 stycznia 2020

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+”

Przejdź do - SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+”

25 stycznia br. w Drohiczynie w ramach działań informacyjno - szkoleniowych grup de faworyzowanych odbyło się spotkanie informacyjne otwierające projekt pt. „Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+” realizowany w zakresie przedsięwzięcia 1.1.5: Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”.  Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe informacje na temat działań informacyjno - szkoleniowych skierowanych między innymi do grup de faworyzowanych  o możliwości wsparcia w ramach środków EFS.  

 

28 stycznia 2020

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie od 22.01.2020 r. do 04.02.2020 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny, który należy przesłać na e-mail: kierownik@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Pismo 

Projekt zmian 

Projekt LSR 

Formularz konsultacyjny

22 stycznia 2020

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY- FUNKCJONOWANIE LGD W 2019 ROKU!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 21 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

14 stycznia 2020