Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Gmina Sterdyń

 http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/obrazy/herb%20.JPG

Gmina Sterdyń położona jest na Podlasiu, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia gminy wynosi 130 km2. Zamieszkuje ją ok. 4800 osób.

Gmina Sterdyń to gmina rolnicza, na terenach równinnych otoczona ze wszystkich stron lasami. Wschodnią granicę stanowi rzeka Bug. Dolina Bugu jest skupiskiem wielu środowisk i zbiorowisk roślinnych. Wyróżnia ją bogactwo świata zwierząt a zwłaszcza różnorodny świat ptaków.Gmina Sterdyń położona jest w granicach Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, który wraz z otuliną stanowi 68,9% powierzchni gminy. Jest on największym parkiem krajobrazowym w Polsce o dużych walorach turystycznych.Lokalizacja gminy kwalifikuje ją jako atrakcyjną turystycznie, szczególnie w okresie letnim. Jej specyfika sprzyja uprawianiu turystyki krajoznawczo – przyrodniczej, wędkarstwa, grzybobrania. Tereny nadbużańskie o pięknym i malowniczym krajobrazie oraz ekologicznie czystym powietrzu stwarzają doskonałą bazę do rozwoju agroturystyki, czemu przyjaźni są mieszkańcy tych okolic.Oddalenie od większych ośrodków miejskich i brak przemysłu ciężkiego sprawiają, że środowisko naturalne gminy jest czyste, a tym samym posiada walory zdrowotne i rekreacyjne oraz sprzyjające warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego

Wiodącą placówką Kulturalną jest Gminny Ośrodek Kultury w Sterdyni oraz świetlice wiejskie. W skład GOK wchodzą: Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna. W Ośrodku Kultury organizowane są wystawy, spotkania autorskie oraz imprezy okolicznościowe. Redagowane jest także pismo „Nasza Gazeta Sterdyniak”. Gazeta dokumentuje działalność Wójta, Rady Gminy i innych organów gminnych. Przedstawia większość wydarzeń kulturalnych i historycznych na terenie gminy. Promuje również twórczość poetów (amatorów z terenu gminy). Dokumentuje osiągnięcia sportowe naszych zespołów.Działalnością kulturalną zajmuje się również powstałe w 1998 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej. Stowarzyszenie popularyzuje historię i tradycję ziemi sterdyńskiej oraz twórczość ludową i rękodzieło.

Miejsca, które warto zobaczyć

http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/obrazy/Sterdyn.JPG http://www.archiwum.tygieldolinybugu.pl/uploadf/obrazy/Sterdyn1.JPG

Przez obszar Gminy Sterdyń przebiegają trasy szlaków turystycznych:

  1. Nadbużański Szlak Rowerowy: Wyszków, Sadowne, Treblinka, Kosów Lacki, Sterdyń, Zembrów, Jabłonna Lacka, Gródek, Tonkiele, Drohiczyn, Rogawka, Siemiatycze, Kózki,  Mierzwice, Serpelice, Janów Podlaski, Terespol
  2. Zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Biegnie przez miejscowości: Kamieńczyk, Matejki, Białobrzegi, Kiełpiniec, Przewóz Nurski z odskokiem do Łazówka
  3. Powiatu sokołowskiego, przy których usytuowane są kapliczki, figury, krzyże przydrożne oraz inne obiekty o walorach krajoznawczych.