Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

Strona główna

Najnowsze aktualności

Warsztaty „Dekoracje z owoców i warzyw metodą carvingu” w GOKSiR w Mielniku

Powiększ zdjęcie

     Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” w ramach działań zaplanowanych w planie komunikacji - spotkania konsultacyjne  promujące dobre praktyki w dniu 14.02.2019 r. zorganizowało w Mielniku warsztaty aktywizujące - „DEKORACJE Z OWOCÓW I WARZYW METODĄ CARVINGU”.

15 lutego 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty „Dekoracje z owoców i warzyw metodą carvingu” w GOKSiR w Mielniku

IV Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek

„Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna przygotowało kolejną ofertę turystyczną. Akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to kampania skierowana zarówno do branży turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy Polak może odkrywać piękno naszego kraju w korzystnych cenach. Rejestracja partnerów akcji trwa do 12 lutego br.

Więcej informacji na stronie www.polskazobaczwiecej.pl

8 lutego 2019
Czytaj więcej o: „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”

II TURNUS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO 2019

Powiększ zdjęcie

Dziś kończy się II turnus wypoczynku zimowego 2019 r. w Ośrodku Prywatne Kwatery Władysław Pańszczyk.  Był to czas spędzony bardzo aktywnie.
Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

7 lutego 2019
Czytaj więcej o: II TURNUS WYPOCZYNKU ZIMOWEGO 2019

KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 WYKAZ DOPUSZCZALNYCH STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 9: Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług do typu 5 i 9

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż wprowadzono zmiany w dokumentacji do naborów wniosków nr 2/2019 i 4/2019- zmianie uległ załącznik nr 9 tj. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Wprowadzane zmiany mają zastosowanie do następujących naborów:

  1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19
  2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019- TYP PROJEKTU NR 9 ( pobierz plik )

Załącznik nr 9 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2019- TYP PROJEKTU NR 5 ( pobierz plik )

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 WYKAZ DOPUSZCZALNYCH STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

Warsztaty aktywizujące – „Ręczne techniki formowania gliny”

Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” w ramach działań zaplanowanych w planie komunikacji - spotkania konsultacyjne promujące dobre praktyki 05.01.2019 r. zorganizowało w Sterdyni warsztaty aktywizujące – „Ręczne techniki formowania gliny”.

 

6 lutego 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty aktywizujące – „Ręczne techniki formowania gliny”

Warsztaty "Dekoracje z owoców i warzyw metodą carvingu"

KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019- WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU UMOWY

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD

 

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów :

- Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie warunków przekazywania transz dofinansowania, doprecyzowania terminu przekazania pierwszej transzy dofinansowania i zasad stosowania reguły proporcjonalności, a także wprowadzenia informacji zgodnie z którą w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, rozliczanie w SL2014 odbywa się w oparciu o uproszczony (w stosunku do wniosku o dofinansowanie) budżet.

-  Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 5 do umowy w zakresie  Załącznika nr 1 tj. Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także  Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach koniecznych do wprowadzenia do SL2014 stanowiącego  załącznik nr 6 do umowy. Zmiana w ww załącznikach związana jest z wejściem w życie Omnibus regulation - pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe. W związku z tym straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów takich jak: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, oraz Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

UAKTUALNIONY:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGDobowiązujące od 01.02.2019 roku

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów w zakresie naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”:

 

  1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19
  2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19
4 lutego 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019- WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU UMOWY

„Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego kościoła p. w. św. Jakuba Apostoła w Przesmykach”

Powiększ zdjęcie

KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 DOTYCZĄCY ZMIANY SZOOP

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 5/29/2018z dnia 27 grudnia 2018 r.) zmianie uległ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzona zmiana ma zastosowanie do naborów:

1) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/19- 2/2019- WSPARCIE AKTYWNOŚCI SENIORÓW W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

AKTUALNY WZÓR:

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności. ( POBIERZ PLIK )

2) RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/19- WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W MAŁYCH SZKOŁACH

AKTUALNY WZÓR:  

Załącznik nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 5  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego. ( POBIERZ PLIK )

 

31 stycznia 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DO NABORÓW 2/2019 i 4/2019 DOTYCZĄCY ZMIANY SZOOP

Warsztaty „Ręczne techniki formowania gliny”

 

Formularz zgłoszeniowy ( PDF )

Formularz zgłoszeniowy ( WORD )

30 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty „Ręczne techniki formowania gliny”