EWALUACJA WEWNĘTRZNA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ANKIETA ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA!!!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobąpełnoletnią wypełnij do dnia 30 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres biuro@tygieldolinybugu.pl lub pracownik@tygieldolinybugu.pl.

24 stycznia 2018