Plan Komunikacji 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INICJATYWĘ

30 października 2020

Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Przejdź do - Rekonstrukcja walk stoczonych podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

W dniu 13.09 uczestniczyliśmy w rekonstrukcji historycznej bitwy nad Bugiem w 100-letnią rocznicę wojny polsko-bolszewckiej 1920 r., która odbyła się w Chutkowicach w gminie Drohiczyn. Po stoczonej bitwie można było posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Kameralnego KOE z Sokołowa Podlaskiego a na zakończenie zaśpiewał i zagrał Łukasz Kraujutowicz.

Podczas imprezy zorganizowaliśmy stoisko promocyjno - informacyjne, w ramach którego promowaliśmy obszar działania naszego stowarzyszenia. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się z naszą ofertą turystyczną oraz skosztować lokalnych soków i tradycyjnego sękacza.

Wydarzenie po raz pierwszy organizowane na terenie gminy Drohiczyn przyciągnęło tłumy widzów, którzy zjawili się nad Bugiem całymi rodzinami. 

Organizatorami wydarzenia byli: Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Gmina Drohiczyn, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie.

 

14 września 2020

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "Magia lat 20-tych"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „Magia lat 20-tych”, która miała się odbyć w dniu 27.09.2020 r. w miejscowości Korczew nie odbędzie się.


 

21 sierpnia 2020

KONSULTACJE SPOŁECZNE. PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu” w związku z aneksem do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego została zobowiązana do przeprowadzenia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym usuwa się podział na kamienie milowe w Planie Działania tj. 2016-2018, 2019- 2021, 2022-2023  pozostawiając łączne wartości dla okresu 2016-2023 oraz koszty funkcjonowania w LSR podaje się w walucie euro. Po przeanalizowaniu stopnia osiągnięcia wskaźników na koniec lipca 2020 r. większość wskaźników została osiągnięta, część była niedoszacowana, były też wskaźniki, które należało usunąć. Koszty zaplanowane na bieżące funkcjonowanie biura były niedoszacowane, w związku z tym należy przesunąć część środków z działań animacyjnych. LGD planuje pozyskiwać dofinansowania z konkursów zewnętrznych na działania animacyjne dotychczas prowadzone na obszarze.  W związku z tym w całym dokumencie naniesiono stosowne zmiany zgodnie z załączoną LSR.  

LGD  przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, w terminie od 21.08.2020 r. do 04.09.2020 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny do Projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z dnia 20.08.2020 r., który należy przesłać na e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Projekt zmian w LSR – ( POBIERZ PLIK )

Projekt LSR – ( POBIERZ PLIK )

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny – ( POBIERZ PLIK )

20 sierpnia 2020

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej "4M"

Informujemy, iż tegoroczna impreza pn. „4M” (mąka, mięso, miód, mleko), która miała się odbyć w dniu 30.08.2020 r. w miejscowości Repki zostaje odwołana. Zapraszmy na imprezę w 2021 roku. 


12 sierpnia 2020

Informacja dotycząca imprezy promocyjnej

27 maja 2020

Przewodnik promocyjno-informacyjny

Szanowni Państwo! 

       W ramach projektu „Rzeki Atrakcyjne Turystycznie” Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” planuje wydać przewodnik dla turystów.

       Celem wydania przewodnika będzie promocja obszaru trzech LGD realizujących projekt „Rzeki atrakcyjne turystycznie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       LGD w 2018 roku wydało folder promocyjno – informacyjny, który obecnie chcemy rozszerzyć o nowopowstałe obiekty turystyczne, gastronomiczne itp. W przypadku gdy Państwa dane zamieszczone w folderze nie są aktualne bardzo proszę o przesłanie aktualnych danych.

10 marca 2020
Czytaj więcej o: Przewodnik promocyjno-informacyjny

Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

Przejdź do - Wyniki konkursu!!! Zwiększamy rozpoznawalność projektów dofinansowanych w ramach środków SLGD „Tygiel Doliny Bugu" w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej PROW 2014-2020

W ramach konkursu największą liczbę głosów otrzymały firmy:

  1. Orły z Podlasia Sp. Z o.o.-  „PORT nad Bugiem – punkt obsługi ruchu turystycznego w Drohiczynie”.
  2. Bobel Marta- „Utworzenie nowoczesnej pracowni technik dentystycznych”.
  3. Kowalczyk Angelika- Uruchomienie działalności usługowej „Pogotowie kosmetyczne, mobilno-stacjonarny gabinet kosmetyczny”.

Wśród osób głosujących wylosowani zostali:

  • Edyta Kłoczkowska
  • Żona Romana
  • Katarzyna Steleżuk

Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w głosowaniu jak również dziękujemy za aktywność wszystkim głosującym.

Zapraszamy po odbiór nagród!

21 lutego 2020

Warsztat refleksyjny z realizacji LSR i działań LGD w 2019 r.

Przejdź do - Warsztat refleksyjny z realizacji LSR i działań LGD w 2019 r.

12 lutego zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny podczas którego podsumowaliśmy roczną działalność stowarzyszenia, przeprowadzane nabory, zrealizowane przedsięwzięcia, budżet oraz realizowany plan komunikacji. Warsztat był doskonałą okazją  do refleksji nad tym co udało nam się zrealizować w 2019 roku jak również szansą do zastanowienia się nad tym co należałoby zmienić aby  działania przeprowadzane przez stowarzyszenie były realizowane jeszcze lepiej w przyszłości.

14 lutego 2020

WARSZTAT REFLEKSYJNY- ZAPROSZENIE

 

PROGRAM WARSZTATU ( POBIERZ PLIK )

29 stycznia 2020

SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+”

Przejdź do - SPOTKANIE INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+”

25 stycznia br. w Drohiczynie w ramach działań informacyjno - szkoleniowych grup de faworyzowanych odbyło się spotkanie informacyjne otwierające projekt pt. „Senior na czasie - wsparcie i aktywizacja osób 60+” realizowany w zakresie przedsięwzięcia 1.1.5: Wsparcie aktywności seniorów w lokalnej społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”.  Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe informacje na temat działań informacyjno - szkoleniowych skierowanych między innymi do grup de faworyzowanych  o możliwości wsparcia w ramach środków EFS.  

 

28 stycznia 2020