Plan Komunikacji 2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WARSZTAT REFLEKSYJNY- ZAPROSZENIE

 

PROGRAM WARSZTATU ( POBIERZ PLIK )

29 stycznia 2020

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju

SLGD „Tygiel Doliny Bugu” przeprowadza konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie od 22.01.2020 r. do 04.02.2020 r. Ewentualne uwagi można wnosić poprzez Formularz konsultacyjny, który należy przesłać na e-mail: kierownik@tygieldolinybugu.pl, pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn lub dostarczyć osobiście do biura LGD. Liczy się data wpływu formularza.

Pismo 

Projekt zmian 

Projekt LSR 

Formularz konsultacyjny

22 stycznia 2020

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY- FUNKCJONOWANIE LGD W 2019 ROKU!

Jesteś mieszkańcem Gminy należącej do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu”, znasz nasze Stowarzyszenie, interesujesz się ogłaszanymi przez nas naborami, przeprowadzanymi inicjatywami, organizowanymi wydarzeniami, jesteś osobą pełnoletnią wypełnij do 21 stycznia br. załączoną ankietę!

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą lub mailem na adres pracownik@tygieldolinybugu.pl.

ANKIETA MONITORUJĄCA DOCX ( POBIERZ PLIK )

ANKIETA MONITORUJĄCA PDF ( POBIERZ PLIK )

14 stycznia 2020