Plan Komunikacji 2021r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zatwierdzona lista lokalnych kryteriów wyboru operacji

28 lipca 2021

Sprawozdanie z konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji

Zgodnie z § 4 ust. 2 częścią III Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" publikuje sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji - POBIERZ PLIK.

28 lipca 2021

Konsultacje społeczne – lokalne kryteria wyboru operacji

Na podstawie części III § 4 ust. 1 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” przeprowadza się konsultacje społeczne w zakresie zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru operacji – pobierz plik

Propozycja zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji – pobierz plik

Zachęcamy do zgłaszania propozycji na formularzu konsultacyjnym zamieszczonym poniżej!

Formularz konsultacyjny - pobierz plik

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 797 091 197. Wypełniony Formularz konsultacyjny należy dostarczyć do biura SLGD „Tygiel Doliny Bugu” najpóźniej do 26.07.2021 r. do godz. 15:00 pocztą tradycyjną na adres: ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, osobiście do biura LGD lub przesłać mailem na adres: specjalista@tygieldolinybugu.pl.

9 lipca 2021

Zrealizowane szkolenie ramach poddziałania 19.2 - z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Przejdź do - Zrealizowane szkolenie ramach poddziałania 19.2 - z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

W dniu 23 lutego 2021 r. odbyło się szkolenie on-line w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

Spotkanie miało na celu omówienie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej. W trakcie szkoleń zaprezentowano także Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za uczestnictwo.

23 lutego 2021

Zrealizowane szkolenie on-line dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 11/2019 oraz 9/2020

Przejdź do - Zrealizowane szkolenie on-line dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 11/2019 oraz 9/2020

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyło się szkolenie on-line dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 11/2019 oraz 9/2020 - podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Spotkanie miało na celu omówienie wzoru umowy o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z załącznikami, sprawozdania z biznesplanu oraz informacji z realizacji biznesplanu. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za uczestnictwo. Życzymy powodzenia w realizacji operacji i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc.  

22 lutego 2021

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Zaproszenie na szkolenie z realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności

Zapraszamy do czestnictwa w szkoleniu wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 11/2019 oraz 9/2020 – podejmowanie działalności gospodarczej (operacje, które nie zostały jeszcze rozliczone, nie została wypłacona płatność ostateczna). Szkolenie dotyczyć będzie realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Szkolenie odbędzie się ON-LINE  w dniu 22.02.2021 r. o godz. 10.00 – (zostanie przeprowadzone za pomocą Teams).

Prosimy o obowiązkowe potwierdzenie uczestnictwa oraz podanie adresu e-mail osoby, która będzie brała udział w szkoleniu do dnia 18.02.2021 r. do godz. 14:00, na adres e-mail: specjalista@tygieldolinybugu.pl lub telefonicznie: 500 133 049.

W załączniku zamieszczony jest program szkolenia (pobierz plik).

15 lutego 2021

Szkolenie dla Grantobiorców

Przejdź do - Szkolenie dla Grantobiorców

W dniu 10.02.2021 r. odbyło się szkolenie on- line dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego. Szkolenie zorganizowane było dla wszystkich Grantobiorców, z którymi zostały podpisane umowy o powierzenie grantów (z naboru 1/2020 oraz 2/2020). Dziękujemy za aktywne uczestnictwo i życzymy powodzenia w realizacji zadań grantowych. 

10 lutego 2021

Zaproszenie na szkolenie dotyczące prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania grantowego

Zaproszenie na szkolenie (pobierz plik)

3 lutego 2021

Warsztat refleksyjny z realizacji LSR i działań LGD w 2020 r.

26 stycznia zorganizowaliśmy warsztat refleksyjny podczas którego podsumowaliśmy roczną działalność stowarzyszenia, przeprowadzane nabory, zrealizowane przedsięwzięcia, budżet oraz realizowany plan komunikacji. Warsztat był doskonałą okazją  do refleksji nad tym co udało nam się zrealizować w 2020 roku jak również szansą do zastanowienia się nad tym co należałoby zmienić aby  działania przeprowadzane przez stowarzyszenie były realizowane jeszcze lepiej w przyszłości. Podczas warsztatu uczestnicy zastanowili się również nad potrzebami na przyszły okres programowania. Swoje pomysły zgłaszali mailowo po odbytym warsztacie. 

27 stycznia 2021

WARSZTAT REFLEKSYJNY ZA ROK 2020

Przejdź do - WARSZTAT REFLEKSYJNY ZA ROK 2020

19 stycznia 2021