Zrealizowane szkolenie on-line dla wnioskodawców z podejmowania działalności gospodarczej z naboru nr 11/2019 oraz 9/2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2021

W dniu 22 lutego 2021 r. odbyło się szkolenie on-line dla wszystkich wnioskodawców, których operacje zostały wybrane przez SLGD „Tygiel Doliny Bugu” do realizacji i mieszczą się w limicie środków z naboru nr 11/2019 oraz 9/2020 - podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenie dotyczyło realizacji operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (po podpisaniu umowy) w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Spotkanie miało na celu omówienie wzoru umowy o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z załącznikami, sprawozdania z biznesplanu oraz informacji z realizacji biznesplanu. Wszystkim wnioskodawcom uczestniczącym w szkoleniu dziękujemy za uczestnictwo. Życzymy powodzenia w realizacji operacji i jak zawsze jesteśmy otwarci na każdą pomoc.  

Galeria

  • Powiększ zdjęcie